Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

7. 3. 2021 - 14. 3. 2021


Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.


NEDĚLE 7. 3.      3. neděle postní

07:45   Za Jindřišku Rusovu, bratra, rodiče a prarodiče

Jesenec 9:15   Za Bohumila Mrňku, vnučku Pavlu, rodiče z obou stran a duše v očistci

10:45   Za farníky

14:30   Pobožnost křížové cesty a svátostné požehnání

Jesenec 14:30 - 15:30   Výstav Nejsvětějí Svástosti oltářní


PONDĚLÍ 8. 3.      Pondělí po 3. neděli postní

07:50   Za zemřelou osobu


ÚTERÝ 9. 3.      Úterý po 3. neděli postní

07:50   Na jistý úmysl


STŘEDA 10. 3.   Středa po 3. neděli postní

18:00   Za rodiče Pajchlovy, syna, zetě, všechny + z rodiny a duše v očistci


ČTVRTEK 11. 3.      Čtvrtek po 3. neděli postní

06:45

Jesenec 17:00


PÁTEK 12. 3.      Pátek po 3. neděli postní

07:50   Na poděkování za 60 let života s prosbou o požehnání do dalších let a za + rodiče Antlovy


SOBOTA 13. 3.      Sobota po 3. neděli postní Výroční den zvolení papeže Svatého otce Františka

Skřípov 17:00   Za Pavla Šejnohu a duše v očistci


NEDĚLE 14. 3.      4. neděle postní

07:45   Za + manžela, vnučku a živou a + rodinu

Jesenec 9:15   Za farníky

10:45   Za Josefa Spurného a dceru Ludmilu


 • Pobožnost křížové cesty: v Konici každý pátek v 18:00 hodin, nebo půl hodiny před mší sv. a v neděli v 14:00 hodin, pokud nebude oznámeno jinak. V Jesenci: před každou bohoslužbou
 • Návštěvy nemocných s udělovám svátostí:
  • Konice: návštěvy byly rozděleny na dva pátky (bude se udělovat i sv. nemocných a je očekávaný větší počet)
   • pátek 5. března (1. pátek měsíci) - již proběhlo
   • pátek 12. března během dne - Obce příslušné do farnosti Konice (v sousné době Čunín, Zavadilka, Štarnov, Nová Děděna… a bude-li zájem v ostaních obcích farnosti, tak nahlaste zájemce na tento termín
 • V Kostelech jsou pokladničky Postní almužny. Je možné si je vyzvednout či požádat toho, kdo jde do kostela, aby mně ji přinesl.
 • V kostele i na webových stránkách farností najdete formulář: doklad k cestě do jiného okresu.
 • Slovo o arcibiskupa k opatřením v pandemii. List je na kostelních vývěskách a na webech farnosti.
 • Připomínám pro děti i dospělé videokázání od otce Romana Vlka z Laškova. Např. ve farním zpravodaji jsou uvedené adresy, skrze které se dostanete do vlčího doupěte.
 • V konickém kostele bude celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní v pondělí 15. března. Zkusme obsadit službami alespoň čas od 6. hodiny ranní do 19. hodiny. Mše svatá by mohla být v 19:00 hodin v hlavní lodi kostela a v závěru mše sv. by taky končila adorace v kapli P. Marie Bolestné. Adoraci bychom pak zakončili společně u hlavního oltáře modlitbou a svátostným požehnáním. Pište se, prosím, již nyní. Vždy dva na hodinu. Formulář je, jako obvykle, na stolku pro noviny.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800