Vytisknout

14. 3. 2021 - 21. 3. 2021


Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.


NEDĚLE 14. 3.      4. neděle postní

07:45   Za + manžela, vnučku a živou a + rodinu

Jesenec 9:15   Za farníky

10:45   Za Josefa Spurného a dceru Ludmilu


PONDĚLÍ 15. 3.      Pondělí po 4. neděli postní

Adorační den Konice a den modliteb za bohoslovce (6:00 - 19:30)

19:00   Za Evu Koutnou, manžela Jaroslava a všechny + z rodiny


ÚTERÝ 16. 3.   Úterý po 4. neděli postní

07:50   Za uzdravení v rodině


STŘEDA 17. 3.      Středa po 4. neděli postní

18:00      Za oběti pandemie Covid - 19, za ty, kdo pečují o postižené, s prosbou o ukončení pandemie.


ČTVRTEK 18. 3.      Čtvrtek po 4. neděli postní

06:45   Za živé a + klienty a pracovníky charity

Jesenec Ze slavnosti Sv. Josefa

17:00   Za + manžela, dvoje rodiče, bratry a celou živou a + rodinu


PÁTEK 19. 3.   Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

Doporučený svátek - věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté

07:50   Za + Antonína Burgeta a jeho sourozence

18:00   Za + Rostislava a Marii Koutných, živou a + rodinu a duše v očistci


SOBOTA 20. 3.      Sobota po 4. neděli postní

Skřípov 17:00


NEDĚLE 21. 3.      5. neděle postní

07:45   Za farníky

Jesenec 9:15      Za rodiče Šoupalovy, Mikulkovy a celou živou a + rodin,

10:45   Za Josefa a Ludmilu Snášelovy, zetě a živou rodinu