Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

21. 3. 2021 - 28. 3. 2021


Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.


NEDĚLE 21. 3.      5. neděle postní

07:45   Za farníky

Jesenec 9:15   Za rodiče Šoupalovy, Mikulkovy a celou živou a + rodin,

10:45   Za Josefa a Ludmilu Snášelovy, zetě a živou rodinu


PONDĚLÍ 22. 3.      Pondělí po 5. neděli postní

18:00   Za + Rostislava Machače, rodiče Machačovy a Rozsívalivy a duše v očistci


ÚTERÝ 23. 3.      Úterý po 5. neděli postní

07:50   Na jistý úmysl


STŘEDA 24. 3.      Středa po 5. neděli postní

17:00  Za + rodinu Vyhlídalovu, Foretovu a duše v očistci


ČTVRTEK 25. 3.      Slavnost Zvěstování Páně

06:45

Jesenec 17:00


PÁTEK 26. 3.      Pátek po 5. neděli postní

07:50   Za rodinu Günfeldovu


SOBOTA 27. 3.      Sobota po 5. neděli postní

Skřípov 17:00   Za farníky


NEDĚLE 28. 3.      KVĚTNÁ NEDĚLE

07:45   Za víru a záchranu našeho národa

Jesenec 9:15

10:45   Za rodinu Slámovu a Mazánkovu a duše v očistci


 • Pobožnost křížové cesty: v Konici každý pátek v 18:00 hodin, nebo půl hodiny před mší sv. a v neděli v 14:00 hodin, pokud nebude oznámeno jinak. V Jesenci: před každou bohoslužbou
 • Předvelikonoční zpovídání, bude v tomto týdnu: Jesenec čtvrtek 25. března od 16 hodin do mše sv., tedy do 17 hodin
  • Konice sobota 27. března od 8:30 do 10:30 hodin
  • Skřípov sobota 27. března půl hodiny přede mší sv., která je v 17:00 hodin.
  • Při čekání na zpověď, prosím dodržujte pandemické opatření - rozestupy, respirátor, dezinfekce, počty osob.…
  • Využívejte taky možnost zpovědi přes týden před bohoslužbami.
 • Ve středu bude v 17 hodin v konickém kostele sloužena mše svatá pro děti.
 • Jste srdečně zváni na triduum Hnutí Modlitby matek od 26. do 28. března. V pátek budou modlitby matek a křížová cesta v 17.15 hodin v kostele v Bohuslavicích, pak bude sloužena mše svatá. V sobotu bude v kostele v Konici od 7.30 hodin modlitba bolestného růžence a modlitby matek. V neděli bude v 17 hodin v kostele v Konici adorace spojená s modlitbami matek.
 • Příští neděli (Květná neděle) se odevzdávají pokladničky postní almužny. Pokladničky vysbírejte i odtěch příbuzných či sousedů, kteří nebudou moci v neděli přijít. Případně je možné je přinést i během tohoto týdne.
 • Na kostelní vývěsce a webech farností jsou umístěny plakáty s kontakty na nemocniční kaplany v krajích: Olomouckém a Pardubickém, Zlínském a Jihomoravském.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800