Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

28. 3. 2021 - 4. 4. 2121

NEDĚLE 28. 3.      KVĚTNÁ NEDĚLE

07:45   Za víru a záchranu našeho národa

Jesenec 9:15

10:45   Za rodinu Slámovu a Mazánkovu a duše v očistci


PONDĚLÍ 29. 3.      PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE

07:50


ÚTERÝ 30. 3.      ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE

07:50


STŘEDA 31. 3.      STŘEDA SVATÉHO TÝDNE

19:00   Za živou a + rodinu Burešovu a Komínkovu


ČTVRTEK 1. 4.      ZELENÝ ČTVRTEK

Mše sv. na památku poslední večeře Páně

Jesenec 17:30   Za Oldřicha Pinkavu, dceru, syna, dvoje rodiče, příbuzné a duše v očistci.

19:00


PÁTEK 2. 4.      VELKÝ PÁTEK

Den přísného postu

1. pátek v měsíci

16:00   Obřady Velkého Pátku na připomínku umučení Páně

Jesenec 18:00   Obřady Velkého Pátku na připomínku umučení Páně


SOBOTA 3. 4.      BÍLÁ SOBOTA 

Sbírka pro křesťany ve Svaté zemi

8:00 - 18:00   Modlitby u Božího hrobu Kaple Panny Marie Bolestné (vchod od zámku)

Velikonoční vigilie

Jesenec 17:00

19:00


NEDĚLE 4. 4.      Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Sbírka na kněžský seminář AO

07:45   Za + Josefa Weisgärbera, manželku, dceru a celou živou a zemřelou rodinu

Jesenec 9:15   Za Annu a Břetislava Vychodilovy, syna Františka a živou a + rodinu

10:45   Za farníky

14:30 - 16:30   Výstav Nejsvětější svátosti oltářní se svátostným požehnáním

Jesenec 15:00 - 16:00   Výstav Nejsvětější svátosti oltářní se svátostným požehnáním


  • Dnes (neděle 28. března) se odevzdávají pokladničky Postní almužny
  • KONGREGACE PRO BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI vybízí věřící, kteří nebudou moci zúčastnit bohoslužeb Svatého týdne, aby upřednostnili sledování diecézních bohoslužeb v televizi (rozhlase), kterým předsedá biskup - sledování těchto bohoslužeb je vnímáno jako symbol jednoty.
  • O velikonoční neděli se budou světit pokrmy. Vpředu bude vyhrazený prostor, stolek, pro uložení těchto pokrmů k posvěcení. Pokrmy je třeba dobře zabalit kvůli hygienickým opatřením. Nebo při svěcení mějte pokrmy u sebe.
  • Nezapomeňme v tyto dny na sčítání - přihlasme se, že jsme křesťané, patříme do Římskokatolické církve.
  • Vyšlo nové číslo farního zpravodaje.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800