Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice
4. 4. 2021 - 11. 4. 2021

NEDĚLE 4. 4.      Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Sbírka na kněžský seminář AO

07:45   Za + Josefa Weisgärbera, manželku, dceru a celou živou a zemřelou rodinu

Jesenec 9:15   Za Annu a Břetislava Vychodilovy, syna Františka a živou a + rodinu

10:45   Za farníky

14:30 - 16:30   Výstav Nejsvětější svátosti oltářní se svátostným požehnáním

Jesenec 15:00 - 16:00   Výstav Nejsvětější svátosti oltářní se svátostným požehnáním


PONDĚLÍ 5. 4.      PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

07:45

Jesenec 9:15

Skřípov 10:45   Za Rudolfa Zapletala, rodiče a sourozence


ÚTERÝ 6. 4.      ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

07:50   Za rodinu Pajchlovu, zetě, jeho rodiče a všechny + z rodiny a duše v očistci


STŘEDA 7. 4.      STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

19:00  Za živou a + rodinu Matonohovu a Navrátilovu


ČTVRTEK 8. 4.      ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

06:45   Za živou a + rodinu Hofmanovu a duše v očistci

11:00   POHŘEB: Filoména Rypová


PÁTEK 9. 4.      PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

07:50   Na jistý úmysl


SOBOTA 10. 4.      SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM

14:00   POHŘEB: Marie Faltýnková (rozloučení v obřadní síni v kapli na hřbitově a pak uložení ma místním hřbitově do hrobu)

Skřípov 18:00   Za rodinu Růžičkovu a Františka Bilíka


NEDĚLE 11. 4.      2. neděle velikonoční, Neděle Božího milosrdenství

07:45   Za + Jana Grulicha a celou živou a + rodinu

Jesenec 9:15   Za farníky

10:45

14:30   Výstav NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ a zpovídání

15:00   Společná adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství, Te Deum a svátostné požehnáníAť Kristovo zmrtvýchvstání naši tmu (i současné nejistoty, omezení vnější svobody, strach, nemoci…) ve světlo promění!
Požehnané a pokojné Velikonoce!

 

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800