Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice
11. 4. 2021 - 18. 4. 2021

NEDĚLE 11. 4.      2. neděle velikonoční

Neděle Božího milosrdenství

07:45   Za + Jana Grulicha a celou živou a + rodinu

Jesenec 9:15   Za farníky

10:45   Za živou a + rodinu Matonohovu a Navrátilovu

14:30   Výstav NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ a zpovídání

15:00   Společná adorace s modlitbou korunky k Božímu milosrdenství, Te Deum a svátostné požehnání


PONDĚLÍ 12. 4.

07:50   Za Víta Vógla, rodiče a sestru


ÚTERÝ 13. 4.      nezávazná památka Sv. Martina I., papeže a mučedníka

07:50   Za + manžela, syna a + z rodiny


STŘEDA 14. 4.

19:00   Za Jaroslava Synka, rodiče a živou rodinu


ČTVRTEK 15. 4.

06:45

Jesenec 18:00   Za živou a + rodinu Hrouzovu a Lexovu


PÁTEK 16. 4.

07:50 19:00   Za Rudolfa Grulicha, rodiče z obou stran za celou živou a + rodinu a za dar zdraví


SOBOTA 17. 4.

Skřípov 18:00   Za Annu a Rudolfa Ederovy a syna


NEDĚLE 18. 4.      3. neděle velikonoční

07:45   Za farníky

Jesenec 9:15   Za rodiče Krejčí, bratra, 3 sestry a duše v očistci

10:45   Za + Marii Faltýnkovu


  • Svatební ohlášky: Lubomír Hlavinka z Hvozdu a Kristýna Čížková z Čunína uzavřou nejbližší sobotu 17. dubna 2021 svátost manželství v kostele v Kladkách v 11 hod.

 

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800