Vytisknout
25. 4. 2021 - 2. 5. 2021

NEDĚLE 25. 4.      4. neděle velikonoční

07:45   Na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní a milosti s prosbou o požehnání pro celou rodinu

Jesenec 9:15   Za + manžela, za rodinu Žáčkovu a Eliášovu a duše v očistci

10:45   Za Jiřího Klváčka, Františka Bílka a celou živou a + rodinu a duše v očistci


PONDĚLÍ 26. 4.

19:00


ÚTERÝ 27. 4.

07:50   Za + sestru


STŘEDA 28. 4.      nezávazná památka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka

18:00   Za živé a + přátele a dobrodince


ČTVRTEK 29. 4.      Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve a patronky Evropy

06:45

Jesenec 18:00   Za živou a + rodinu Oháňkovu, Malínkovu a Popelkovu


PÁTEK 30. 4.      nezávazná památka sv. Zikmunda, mučedníka a sv. Pia V., papeže

07:50   Za + manžela, + rodiče Kopečných, syny a Arnošta Částku


SOBOTA 1. 5.      nezávazná památka sv. Josefa, dělníka

Skřípov 18:00


NEDĚLE 2. 5.      5. neděle velikonoční

07:45   Za Emilii Faltýnkovu, prarodiče a živou a + rodinu

Jesenec 9:15   Za Slavomíra Nepožitka, rodiče, bratra a sestru a živou a + rodinu

10:45   Za farníky

14:30 - 16:30      Výstav Nejsvětější svátosti oltářní se svátostným požehnáním

Jesenec 15:00 - 16:00      Výstav Nejsvětější svátosti oltářní se svátostným požehnáním