Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

2. 5. 2021 - 9. 5. 2021


NEDĚLE 2. 5.      5. neděle velikonoční

07:45   Za Emilii Faltýnkovu, prarodiče a živou a + rodinu

Jesenec 9:15   Za Slavomíra Nepožitka, rodiče, bratra a sestru a živou a + rodinu

10:45   Za farníky


PONDĚLÍ 3. 5.

07:50


ÚTERÝ 4. 5.

07:50


STŘEDA 5. 5.

19:00   Za Františka Musila a Helenu Dračkovu


ČTVRTEK 6. 5.      Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

06:45   Za živé a + klienty a pracovníky Charity

Jesenec 18:00   Za Hedviku Greplovu a duše v očistci


PÁTEK 7. 5.      1. pátek v mesíci

07:50   Na jistý úmysl

19:00


SOBOTA 8. 5.      nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí

Skřípov 18:00   Za Štěpánku a Josefa Vranešicovy


NEDĚLE 9. 5.      6. neděle velikonoční

Den modliteb za pronásledované křesťany

07:45   Za Františka Drešra, manželku rodiče a duše v očistci

Jesenec 9:15   Za farníky

10:45   Za Antonína a Annu Tylšarovy a jejich děti s rodinami


 • Májové pobožnosti:
  • Konice: každý den v 19:00 hodin, nebo 1/2 hodiny před večerní mší svatou (18:30) nebude-li stanoveno jinak
  • Jesenec: pondělí až pátek v 18:30 hodin, nebo před večerní mší svatou.
 • Celý měsíc květen se můžeme modlitbou růžence připojit ke svatému otci Františkovi, který 1. května zahájil modlitební růžencový maraton. Tato společná výzva má vytvořit řetěz stálé prosby rozdělený podle poledníků celého světa, aby na přímluvu Panny Marie od celé církve nepřetržitě stoupal k Otci. K vedení mariánské modlitby bylo reprezentativně vybráno třicet poutních míst rozptýlených po celém světě, jedno pro každý den v měsíci. Bylo vybráno 30 poutních míst, kde se modlitby konají: seznam kostelů je na vývěsce, i farních webech. Modlitba z každého zmíněného místa se bude přenášet oficiálními kanály Svatého stolce vždy v 18.00 podle času platného v Římě.
 • Nové invokace v Loretánských litaniích
  • Matko milosrdenství, Matko naděje, Matko migrujících. - Kam je vložit je zveřejněmo na farní vývěsce a vebech (budou lístečky i na lavicích)
 • Návštěvy nemocných tento týden jsou plánované, jako obvykle:
  • čtvrtek odpoledne - farnost Jesenec,
  • farnost Konice v pátek během dne.
  • Jakékoliv změny, prosím, nahlaste včas.
 • Vyšlo nové číslo časopisu IN a farní zpravodaj.
 • Výzva k modlitbám za Ukrajinu. - viz příloha

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800