Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

9. 5. 2021 - 16. 5. 2021


NEDĚLE 9. 5.      6. neděle velikonoční

Den modliteb za pronásledované křesťany

07:45   Za Františka Drešra, manželku rodiče a duše v očistci

Jesenec 9:15   Za farníky

10:45   Za Antonína a Annu Tylšarovy a jejich děti s rodinami

Jesenec 15:00 - 16:00   ADORACE

19:00   Májová pobožnost a adorace se svátostným požehnáním.


PONDĚLÍ 10. 5.

06:45   Za + o. Filipa Antonína Stajnera, OP. a + spolužáky, učitele a dobrodince


ÚTERÝ 11. 5.

07:50


STŘEDA 12. 5.      nezávazná památka sv. Nerea a Achilea, mučedníků a sv. Pankráce, mučedníka

19:00   Za Jiřího Lišku


ČTVRTEK 13. 5.      Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Doporučený svátek - věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté

07:50

Jesenec 17:30   Na poděkování za 80 let života s prosbou o dar zdraví, pomoc Boží, ochranu Panny Marie do dalšího života.

19:00


PÁTEK 14. 5.      Svátek sv. Matěje, apoštola N. P.

Začíná devítidenní příprava na svlavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

07:50   Za + sestru

18:00   Na poděkování panu Marku Navrátilovi za službu v konické Charitě s prosbou o požehnání na další životí cestě a dar zdraví pro něho a celou jeho rodinu.


SOBOTA 15. 5.

18:00   Za farníky


NEDĚLE 16. 5.      7. neděle velikonoční

07:45   Za Ludmilu a Františka Popelkovy, živou a + rodinu a duše v očistci

Jesenec 9:15   Za Josefa Dolínka, rodiče, prarodiče a duše v očistci.

Skřípov 10:45   Za živé a + členy živého růžence a za dar uzdravení pouť Skřípov


  • Májové pobožnosti:
    • Konice: každý den v 19:00 hodin, nebo 1/2 hodiny před večerní mší svatou (18:30) nebude-li stanoveno jinak
    • Jesenec: pondělí až pátek v 18:30 hodin, nebo před večerní mší svatou.
  • V Konici schůze farních rad toto pondělí 10. května v 18:00 hodin.
  • Vyšlo nové číslo časopisu NEZBEDA.
  • Konice: úklid kostela příští sobotu 15. května, od 8:30

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800