Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice
16. 5. 2021 - 23. 5. 2021

NEDĚLE 16. 5.      7. neděle velikonoční

07:45   Za Ludmilu a Františka Popelkovy, živou a + rodinu a duše v očistci

Jesenec 09:15   Za Josefa Dolínka, rodiče, prarodiče a duše v očistci

Skřípov 10:45   Za živé a + členy živého růžence a za dar uzdravení


PONDĚLÍ 17. 5.

06:45   Za Anežku a Emila Vinklerovy a celou živou a + rodinu


ÚTERÝ 18. 5.      nezávazná památka sv. Jana I., papeže

07:50   Na poděkování za udělené Boží milosti s prosbou o další Boží požehnání


STŘEDA 19. 5.

19:00


ČTVRTEK 20. 5.      Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

06:45

Jesenec 18:00   Za živou a + rodinu Pokornou, Václavkovu a duše v očistci


PÁTEK 21. 5.

07:50   Za Bronislavu Pokornou, syna a duše v očistci

Budětsko 18:00


SOBOTA 22. 5.      nezávazná památka sv. Rity z Cascie, řeholnice

Skřípov 18:00   Za farníky


NEDĚLE 23. 5.      Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Sbírka na církevní školy v naší diecézi

07:45   Za Jindřišku Rusovu, bratra, rodiče a prarodiče

Jesenec 09:15   S prosbou o Boží pomoc a dar uzdravení

10:45   Za + otce, jeho manželku, prarodiče z obou stran a všechny příbuzné, známé a dobrodince, živé a zemřelé


  • Májové pobožnosti:
    • Konice: každý den v 19:00 hodin, nebo 1/2 hodiny před večerní mší svatou (18:30), nebude-li stanoveno jinak.
    • Jesenec: pondělí až pátek v 18:30 hodin, nebo před večerní mší svatou.
  • Pokračuje úklid konického kostela.
  • Přihlášky do náboženství: vyzvedněte na faře nebo v kostele - odevzdejte nejpozději do 25 června 2021.

 

 

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800