Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

23. 5. 2021 - 30. 5. 2021


NEDĚLE 23. 5.      Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Sbírka na církevní školy v naší diecézi

07:45   Za Jindřišku Rusovu, bratra, rodiče a prarodiče

Jesenec 9:15   S prosbou o Boží pomoc a dar uzdravení

10:45   Za + otce, jeho manželku, prarodiče z obou stran a všechny příbuzné, známé a dobrodince, živé a zemřelé


PONDĚLÍ 24. 5.      Památka Panny Marie, Matky církve

07:50


ÚTERÝ 25. 5.      nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve; sv. Řehoře VII., papeže

07:50


STŘEDA 26. 5.      Památka sv. Filipa Neriho, kněze

18:00      Za živé a zemřelé kněze, kteří působili v naší farnosti s dětmi + rodiče při mši sv.


ČTVRTEK 27. 5.      Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

06:45

Jesenec 18:00


PÁTEK 28. 5.

07:50   Za + syna, manželku a celou rodinu


SOBOTA 29. 5.      nezávazná památka Sv. Pavla VI. Papeže

Skřípov 18:00   Za zdraví na duši, na těle a za duše v očistci NEDĚLE 30.5. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE pouť Konice


NEDĚLE 30. 5.      Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Pouť Konice

07:45   S prosbou o Boží pomoc a dar uzdravení

Jesenec 9:15   Za rodiče Chytilovy, Popelkovy a celou živou a + rodinu

10:45   Za farníky

14:30   Májová pobožnost, adorace Nejsvětější Svátosti oltářní, TE Deum a svátostné požehnání


  • Májové pobožnosti:
    • Konice: každý den v 19:00 hodin, nebo 1/2 hodiny před večerní mší svatou (18:30) nebude-li stanoveno jinak
    • Jesenec: pondělí až pátek v 18:30 hodin, nebo před večerní mší svatou.
  • Přijměte pozvání Noc kostelů, která se uskuteční tento pátek 28. května v kostele v Konici i Jesenci. Programy najdete na plakátech i webech a taky ve farním zpravodaji, který právě vychází.
  • Tuto středu, prosím rodiče, jejichž děti se připravují na přijetí svátostí, aby přišli po večerní mši sv. na faru dole. Domluvíme se na dokončení přípravy dětí, termínu 1. sv. přijímání, a dohodneme organizační záležitosti. Od každého dítěte ať přijde alespoň jeden z rodičů (případně zástupce, např.: prarodiče) Mše sv. ve středu je pro děti, tak je možné, aby s nimi přišli i rodiče. A přede mší sv. je májová pobožnost. Tyto informace jsem již poslal po dětech. Mají je zapsané v sešitě pro úkoly.
  • Přihlášky do náboženství: vyzvednout na faře, v kostele -odvzdat nejpozději (!!!) do 25. června 2021
  • Dnes dopoledne (neděle 23. května) je možné si ještě objednat víno z kroměřížských biskupských sklepů.
  • Konice: Děkuji všem, kdo se zapojili do organizace a úklidu kostela i jeho okolí. Pán Bůh zaplať. Díky i těm, kdo přispěli finančně na úklidové práce, když sami nemohli přijít. Díky i za modlitby. Zvláště pro pracující na lešení to bylo potřeba.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800