Vytisknout

23. 5. 2021 - 30. 5. 2021


NEDĚLE 23. 5.      Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Sbírka na církevní školy v naší diecézi

07:45   Za Jindřišku Rusovu, bratra, rodiče a prarodiče

Jesenec 9:15   S prosbou o Boží pomoc a dar uzdravení

10:45   Za + otce, jeho manželku, prarodiče z obou stran a všechny příbuzné, známé a dobrodince, živé a zemřelé


PONDĚLÍ 24. 5.      Památka Panny Marie, Matky církve

07:50


ÚTERÝ 25. 5.      nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve; sv. Řehoře VII., papeže

07:50


STŘEDA 26. 5.      Památka sv. Filipa Neriho, kněze

18:00      Za živé a zemřelé kněze, kteří působili v naší farnosti s dětmi + rodiče při mši sv.


ČTVRTEK 27. 5.      Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

06:45

Jesenec 18:00


PÁTEK 28. 5.

07:50   Za + syna, manželku a celou rodinu


SOBOTA 29. 5.      nezávazná památka Sv. Pavla VI. Papeže

Skřípov 18:00   Za zdraví na duši, na těle a za duše v očistci NEDĚLE 30.5. Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE pouť Konice


NEDĚLE 30. 5.      Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Pouť Konice

07:45   S prosbou o Boží pomoc a dar uzdravení

Jesenec 9:15   Za rodiče Chytilovy, Popelkovy a celou živou a + rodinu

10:45   Za farníky

14:30   Májová pobožnost, adorace Nejsvětější Svátosti oltářní, TE Deum a svátostné požehnání