Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

30. 5. 2021 - 6. 6. 2021


NEDĚLE 30. 5.      Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

pouť Konice

07:45  S prosbou o Boží pomoc a dar uzdravení

Jesenec 9:15   Za rodiče Chytilovy, Popelkovy a celou živou a + rodinu

10:45   Za farníky

14:30   Májová pobožnost, adorace Nejsvětější Svátosti oltářní, TE Deum a svátostné požehnání


PONDĚLÍ 31. 5.      Svátek Navštívení Panny Marie

07:50


ÚTERÝ 1. 6.      Památka sv. Justina, mučedníka

07:50


STŘEDA 2. 6.      nezávazná památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků

19:00   Za Annu Opletalovu, manžela, děti, rodiče a sourozence


ČTVRTEK 3. 6.      Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Doporučený svátek - věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté

06:45

Jesenec 18:00


PÁTEK 4. 6.

1. pátek v měsíci

07:50   Na jistý úmysl

19:00   Za farníky


SOBOTA 5. 6.      Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Skřípov 18:00   Za rodiče Píšovy, Františka a Josefa Hamzala a duše v očistci


NEDĚLE 6. 6.      10. neděle v mezidobí

Jesenec 8:00   Za + manžela, za rodinu Žáčkovu a Eliášovu a duše v očistci

09.30   Za Ludmilu a Františka Ullmanovy - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

10:30   Průvod Božího Těla


  • V pátek po ranní mši svaté a adoraci bude v Konici na faře setkání seniorů ve společenství Klas.
  • Přihlášky do náboženství: vyzvednout na faře, v kostele - odvzdat nejpozději (!!!) do 25. června 2021
  • Mše sv. na II. pololetí r. 2021 v Konici se budou zapisovat v neděli 6. 6. 2021 v 17:00 hodin a následující pondělí 7. 6. po ranní mši sv. V Jesenci se bude zapisovat ve čtvrtek 10.6.2021 po večerní mši sv.
  • Děkuji všem, kdo se podíleli na organizaci Noci kostelů, všem, kdo se zapojili.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800