Vytisknout

30. 5. 2021 - 6. 6. 2021


NEDĚLE 30. 5.      Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

pouť Konice

07:45  S prosbou o Boží pomoc a dar uzdravení

Jesenec 9:15   Za rodiče Chytilovy, Popelkovy a celou živou a + rodinu

10:45   Za farníky

14:30   Májová pobožnost, adorace Nejsvětější Svátosti oltářní, TE Deum a svátostné požehnání


PONDĚLÍ 31. 5.      Svátek Navštívení Panny Marie

07:50


ÚTERÝ 1. 6.      Památka sv. Justina, mučedníka

07:50


STŘEDA 2. 6.      nezávazná památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků

19:00   Za Annu Opletalovu, manžela, děti, rodiče a sourozence


ČTVRTEK 3. 6.      Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

Doporučený svátek - věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté

06:45

Jesenec 18:00


PÁTEK 4. 6.

1. pátek v měsíci

07:50   Na jistý úmysl

19:00   Za farníky


SOBOTA 5. 6.      Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

Skřípov 18:00   Za rodiče Píšovy, Františka a Josefa Hamzala a duše v očistci


NEDĚLE 6. 6.      10. neděle v mezidobí

Jesenec 8:00   Za + manžela, za rodinu Žáčkovu a Eliášovu a duše v očistci

09.30   Za Ludmilu a Františka Ullmanovy - Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

10:30   Průvod Božího Těla