Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

6. 6. 2021 - 13. 6. 2021


NEDĚLE 6. 6.      10. neděle v mezidobí

Jesenec 8:00   Za + manžela, za rodinu Žáčkovu a Eliášovu a duše v očistci

09:30   Za Ludmilu a Františka Ullmanovy Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ

10:30   Průvod Božího Těla


PONDĚLÍ 7. 6.

07:50


ÚTERÝ 8. 6.

xxx x x x


STŘEDA 9. 6.      nezávazná památka sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve

19:00   Za + Kristýnu Koutnou, živou a ě rodinu a duše v očistci


ČTVRTEK 10. 6.

06:45

Jesenec 18:00   Za rodiče Rozehnalovy a duše v očistci


PÁTEK 11. 6.      Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

07:50   Za + sestru

17:30   Tridentská mše sv.

Březsko 18:00


SOBOTA 12. 6.      Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Skřípov 18:00      Za Jakuba Zapletala a duše v očistci


NEDĚLE 13. 6.      11. neděle v mezidobí

07:45

Jesenec 9:15   Za Antonína Faltýnka, rodiče a duše v očistci

10:45   Za farníky


  • Přihlášky do náboženství: vyzvednout na faře, v kostele - odevzdat nejpozději (!!!) do 25. června 2021
  • Mše sv. na II. pololetí r. 2021 v Konici se budou zapisovat v neděli 6. 6. 2021 v 17:00 hodin a následující pondělí 7. 6. po ranní mši sv.
    • V Jesenci se bude zapisovat ve čtvrtek 10. 6. 2021 po večerní mši sv.
  • Modlitby k sv. Josefovi - volně k rozebrání pro ty, kteří se je budou modlit.
  • Vyšlo nové číslo časopisů Nezbeda, IN

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800