Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

13. 6. 2021 - 20. 6. 2021


NEDĚLE 13. 6.      11. neděle v mezidobí

07:45   Za + Antonína Burgeta a živou a + rodinu

Jesenec 9:15   Za Antonína Faltýnka, rodiče a duše v očistci

10:45   Za farníky


PONDĚLÍ 14. 6.

x x x x x x


ÚTERÝ 15. 6.      nezávazná památka sv. Víta, mučedníka

x x x x x x


STŘEDA 16. 6.

19:00   Na jistý úmysl


ČTVRTEK 17. 6.

06:45   Za živou a + rodinu Dostálovu Hofmanovu a duše v očistci

Jesenec 18:00   Za Pavla Štefana, a za zemřelou rodinu Štefanovu a Skopalovu


PÁTEK 18. 6.

07:50   Za rodiče Pajchlovy, sourozence z obou stran a duše v očistci (přeloženo z pondělí 14.6.)

Budětsko ?


SOBOTA 19. 6.      nezávazná památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, bikupa; sv. Romualda, opata

Skřípov 18:00   Za Štěpánku a Josefa Vranešicovy


NEDĚLE 20. 6.      12. neděle v mezidobí

07:45   Za živou a + rodinu Škrabalovu, Jevických a duše v očistci

Jesenec 9:15   Za farníky

10:45   Za farníky


  • První sv. přijímání je naplánované na neděli 27. června v 10:45 hodin.
  • Ve středu před tím 23. června v 18:00 hodiny bude mše sv. na ukončení školního roku s prosbou o požeznání a ochranu v době prázdnin.
  • Na příští neděli, 20. června, přijměte pozvání na farní zahradu na táborák. Taky na ukončení školního roku
  • Během roku jsem se málo viděli v kostele i ve škole, tak chvilku pobýt spolu. Čas: 18:00
  • Přihlášky do náboženství: vyzvednout na faře, v kostele -odevzdat nejpozději (!!!) do 25. června 2021
  • Ohlášky církevního sňatku: Martin Vánský z Vilémova a Monika Čížková z Čunína (dříve z Jesence) uzavřou svátostné manželství v sobotu 19.6.2021 v 11:00 hodin v kostele v Vilémově u Litovle.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800