Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

20. 6. 2021 - 27. 6. 2021


NEDĚLE 20. 6.      12. neděle v mezidobí

07:45   Za živou a + rodinu Škrabalovu, Jevických a duše v očistci

Jesenec 9:15   Za farníky

10:45   Za farníky


PONDĚLÍ 21. 6.      Památka Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

18:00


ÚTERÝ 22. 6.      nezávazná památka sv. Paulína, biskupa, sv, Jana Fishera,bikupa a Tomáše Mora, mučedníků

Štarnov 18:00      Za živé a + občany Štarnova a účastníky májových pobožností


STŘEDA 23. 6.

18:00   Za děti a mládež na ukončení školního roku s prosbou o požehnání a ochranu během prázdnin.


ČTVRTEK 24. 6.      Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

07:50

Ponikev 18:00   Za živou a + rodinu Vrbovu a duše v očistci


PÁTEK 25. 6.

07:50

Ochoz 18:00


SOBOTA 26. 6.

Skřípov 18:00   Za farníky


NEDĚLE 27. 6.      13. neděle v mezidobí

07:45   Za živou a + rodinu Reitrovu a Kalábovu

Jesenec 9:15   Za rodiče Pokorné, Janu a Pavla a duše v očistci

10:45   Za děti, které přistoupí k 1. svatému přijímání a jejich rodiny


  • Školní rok je před koncem. Na výlet z náboženství se nejde, tak přijměte pozvání na farní zahradu na táborák. Během roku jseme se málo viděli v kostele i ve škole, tak chvilku pobýt spolu. Čas: 18:00
  • Schůze farních rad Konice - toto pondělí 21. června - po večerní mši sv. - 18:30
  • Ve středu před tím 23. června v 18:00 hodiny bude mše sv. na ukončení školního roku s prosbou o požeznání a ochranu v době prázdnin.
  • Přihlášky do náboženství: vyzvednout na faře, v kostele - odevzdat nejpozději (!!!) do 25. června 2021
  • Ohlášky církevního sňatku: Církevní sňatek hodlají uzavřít tento pátek 25. června v 11:00 hodin v kostele sv. Urbana v Holicích Aleš Grepl, bytem Konice a Simona Červená z Doloplaz.

 

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800