Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

27. 6. 2021 - 4. 7. 2021


NEDĚLE 27. 6.      13. neděle v mezidobí

07:45   Za živou a + rodinu Reitrovu a Kalábovu

Jesenec 9:15   Za rodiče Pokorné, Janu a Pavla a duše v očistci

10:45   Za děti, které přistoupí k 1. svatému přijímání a jejich rodiny


PONDĚLÍ 28. 6.      Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

07:50


ÚTERÝ 29. 6.      Slavnost SV. PETRA A PAVLA, apoštolů

Doporučený svátek - věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté

13:00   Za živé a + pracovníky klienty Charity

Jesenec 18:00


STŘEDA 30. 6.      Svátek Výročí posvěcení katedrály

19:00   Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu pro celou rodinu

Skřípov 10:00-17:00   Adorační den farnosti Skřípov a den modliteb za bohoslovce


ČTVRTEK 1. 7.

06:45

Jesenec 18:00


PÁTEK 2. 7.      1. pátek v měsíci

07:50

19:00


SOBOTA 3. 7.      Svátek sv. Tomáše, apoštola

Skřípov 18:00   Za Josefa a Anežku Přikrylovy, za rodiče Snášelovy a Emilii Brachtlovou


NEDĚLE 4. 7.      14. neděle v mezidobí

Sbírka na pomoc lidem na Jižní Moravě

07:45   Za farníky postiženým přírodní katastrofou.

Jesenec 9:15   Za Jana Koldu, rodiče sourozence a duše v očistci

10:45

14:30 - 16:30   ADORACE

Jesenec 15:00 - 16:00   ADORACE


  • V pátek bude po ranní mši svaté a adoraci na faře v Konici setkání seniorů ve společenství Klas.
  • Přihlášky do náboženství: vyzvednout na faře, v kostele -odevzdat nejpozději (!!!) do konce června.
  • V letošním roce si připomínáme výročí 1 100 roků od mučednické smrti sv. Ludmily.
  • V průběhu celých letních prázdnin se proto mohou rodiny s dětmi zapojit do „Prázdninového putování rodin se sv. Ludmilou“ po celé naší arcidiecézi. Mohou objevovat místa ve svém okolí, kde je vyobrazena svatá Ludmila, kde ji uctívali naši předkové nebo kde jsou jí zasvěceny kaple a kostely nebo domy sociálních či zdravotnických služeb. Putováním po děkanátech bude rodiny provázet příběh pro děti od Ivana Renče „Babička“, soutěžní otázky i luštění šifrovaného textu.
    Podrobné informace najdete na webu olomouckého Centra pro rodinný život na adrese rodinnyzivot.cz
  • Vyšlo nové číslo farního zpravodaje na měcíc červenec i srpen. Kromně uvedené pozvánky na putování se sv. Ludmilou, kterou vezměte jako součást zpravodaje, zde najdete pořad bohoslužeb na oba letní měsíce, pozvánky CPR na akce v létě, a slovo duchovního správce.
  • Na vývěsce najdete pozvánky na akce v jiných farnostech, například na poutě.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800