Vytisknout

27. 6. 2021 - 4. 7. 2021


NEDĚLE 27. 6.      13. neděle v mezidobí

07:45   Za živou a + rodinu Reitrovu a Kalábovu

Jesenec 9:15   Za rodiče Pokorné, Janu a Pavla a duše v očistci

10:45   Za děti, které přistoupí k 1. svatému přijímání a jejich rodiny


PONDĚLÍ 28. 6.      Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

07:50


ÚTERÝ 29. 6.      Slavnost SV. PETRA A PAVLA, apoštolů

Doporučený svátek - věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté

13:00   Za živé a + pracovníky klienty Charity

Jesenec 18:00


STŘEDA 30. 6.      Svátek Výročí posvěcení katedrály

19:00   Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu pro celou rodinu

Skřípov 10:00-17:00   Adorační den farnosti Skřípov a den modliteb za bohoslovce


ČTVRTEK 1. 7.

06:45

Jesenec 18:00


PÁTEK 2. 7.      1. pátek v měsíci

07:50

19:00


SOBOTA 3. 7.      Svátek sv. Tomáše, apoštola

Skřípov 18:00   Za Josefa a Anežku Přikrylovy, za rodiče Snášelovy a Emilii Brachtlovou


NEDĚLE 4. 7.      14. neděle v mezidobí

Sbírka na pomoc lidem na Jižní Moravě

07:45   Za farníky postiženým přírodní katastrofou.

Jesenec 9:15   Za Jana Koldu, rodiče sourozence a duše v očistci

10:45

14:30 - 16:30   ADORACE

Jesenec 15:00 - 16:00   ADORACE