Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

4. 7. 2021 - 11. 7. 2021


NEDĚLE 4. 7.      14. neděle v mezidobí

Sbírka na pomoc lidem na Jižní Moravě,

07:45   Za farníky postiženým přírodní katastrofou.

Jesenec 9:15   Za Jana Koldu, rodiče sourozence a duše v očistci

10:45

14:30 - 16:30   ADORACE

Jesenec 15:00 - 16:00   ADORACE


PONDĚLÍ 5. 7.      Slavnost SV. CYRILA, mnicha a SV. METODĚJE, biskupa, patronů Evropy, hl. patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké

Doporučený svátek - věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté

07:45   Za Drahomíru Opletavovu, rodiče, bratry a duše v očistci

Jesenec 9:15   Za dar zdraví a Boží ochranu

Březsko 10:45


ÚTERÝ 6. 7.      nezávazná památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

07:50   Na poděkování za 58 let společného života s prosbou o další ochranu


STŘEDA 7. 7.

19:00   Za Josefa Spurného a dceru Ludmilu


ČTVRTEK 8. 7.

06:45

Jesenec 18:00


PÁTEK 9. 7.      nezávazná památka Sv. Augustina Žago Ronga, kněze, a jeho druhů, mučedníků

07:50


SOBOTA 10. 7.

Skřípov 18:00   Za Antonína Stehlíka a Milana Kaprála a rodiče z obou stran


NEDĚLE 11. 7.      15. neděle v mezidobí

07:45

Jesenec 9:15   Za farníky

10:45   Na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou o požehnání pro celou rodinu


  • V letošním roce si připomínáme výročí 1 100 roků od mučednické smrti sv. Ludmily. V průběhu celých letních prázdnin se proto mohou rodiny s dětmi zapojit do „Prázdninového putování rodin se sv. Ludmilou“ po celé naší arcidiecézi. Mohou
    objevovat místa ve svém okolí, kde je vyobrazena svatá Ludmila, kde ji uctívali naši předkové nebo kde jsou jí zasvěceny kaple a kostely nebo domy sociálních či zdravotnických služeb. Putováním po děkanátech bude rodiny provázet příběh pro
    děti od Ivana Renče „Babička“, soutěžní otázky i luštění šifrovaného textu. Podrobné informace najdete na webu olomouckého Centra pro rodinný život na
    adrese rodinnyzivot.cz
  • Vyšlo nové číslo časopisu NEZBEDA.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800