Vytisknout

4. 7. 2021 - 11. 7. 2021


NEDĚLE 4. 7.      14. neděle v mezidobí

Sbírka na pomoc lidem na Jižní Moravě,

07:45   Za farníky postiženým přírodní katastrofou.

Jesenec 9:15   Za Jana Koldu, rodiče sourozence a duše v očistci

10:45

14:30 - 16:30   ADORACE

Jesenec 15:00 - 16:00   ADORACE


PONDĚLÍ 5. 7.      Slavnost SV. CYRILA, mnicha a SV. METODĚJE, biskupa, patronů Evropy, hl. patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké

Doporučený svátek - věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté

07:45   Za Drahomíru Opletavovu, rodiče, bratry a duše v očistci

Jesenec 9:15   Za dar zdraví a Boží ochranu

Březsko 10:45


ÚTERÝ 6. 7.      nezávazná památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice

07:50   Na poděkování za 58 let společného života s prosbou o další ochranu


STŘEDA 7. 7.

19:00   Za Josefa Spurného a dceru Ludmilu


ČTVRTEK 8. 7.

06:45

Jesenec 18:00


PÁTEK 9. 7.      nezávazná památka Sv. Augustina Žago Ronga, kněze, a jeho druhů, mučedníků

07:50


SOBOTA 10. 7.

Skřípov 18:00   Za Antonína Stehlíka a Milana Kaprála a rodiče z obou stran


NEDĚLE 11. 7.      15. neděle v mezidobí

07:45

Jesenec 9:15   Za farníky

10:45   Na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou o požehnání pro celou rodinu