Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

11. 7. 2021 - 18. 7. 2021


NEDĚLE 11. 7.      15. neděle v mezidobí

07:45  

Jesenec 9:15   Za farníky

10:45   Na poděkování za všechna dobrodiní s prosbou o požehnání pro celou rodinu


PONDĚLÍ 12. 7.

07:50


ÚTERÝ 13. 7.      nezávazná památka sv. Jindřicha

07:50


STŘEDA 14. 7.      nezávazná památka bl. Hroznaty, mučedníka / sv. Kamila de Lellis, kněze

19:00   Za + manžela, syna a duše v očisti


ČTVRTEK 15. 7.      Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

06:45

Jesenec 18:00


PÁTEK 16. 7.      nezávazná památka Panny Marie Karmelské

19:00   Za živé a + členy škapulířového bratrstva a všechny ctitele Panny Marie Karmelské


SOBOTA 17. 7.      nezávazná památka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněžích

Skřípov 18:00   Na jistý úmysl


NEDĚLE 18. 7.      16. neděle v mezidobí

Jesenec 8:00

9:30   Za farníky


  • Příští neděli bude v Konici na farním dvoře po mši sv., která je v 9:30 hodin farní rozlůčkové posezení.
  • V letošním roce si připomínáme výročí 1 100 roků od mučednické smrti sv. Ludmily. V průběhu celých letních prázdnin se proto mohou rodiny s dětmi zapojit do „Prázdninového putování rodin se sv. Ludmilou“ po celé naší arcidiecézi. Mohou objevovat místa ve svém okolí, kde je vyobrazena svatá Ludmila, kde ji uctívali naši předkové nebo kde jsou jí zasvěceny kaple a kostely nebo domy sociálních či zdravotnických služeb. Putováním po děkanátech bude rodiny provázet příběh pro děti od Ivana Renče „Babička“, soutěžní otázky i luštění šifrovaného textu. Podrobné informace najdete na webu olomouckého Centra pro rodinný život na adrese rodinnyzivot.cz
  • Společná schůze farních rad Konice, Jesenec, Skřípov je toto pondělí 12. 7. v 18:00 hodin v Konici na faře (dole).
  • V pátek bude mše svatá v Konici v 19:00 hodin za členy škapulířového bratrstva s modlitbou litanií a obnovou zasvěcení (po mši svaté), a za všechny ctitele Panny Marie Karmelské.
  • Vyšlo nové číslo časopisu IN.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800