Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

18. 7. 2021 - 25. 7. 2021


NEDĚLE 18. 7.      16. neděle v mezidobí

Jesenec 8:00

09:30   Za farníky


PONDĚLÍ 19. 7.

07:50   Na jistý úmysl


ÚTERÝ 20. 7.      nezávazná památka sv. Apolináře, biskupa mučedníka

07:50


STŘEDA 21. 7.      nezávazná památka sv.Vavřince z Brindisi,kněze a učitele církve

19:00   Za Martu Hejlovou, sourozence a rodiče


ČTVRTEK 22. 7.      Památka sv. Marie Magdalény

06:45

sv. Libora, biskupa

Jesenec 18:00   Za Antonína Koutného, manželku a syna


PÁTEK 23. 7.      Svátek sv. Brigity, řeholnice,patronky Evropy

07:50


SOBOTA 24. 7.      nezávazná památka Sv. Šarbela Makhlufa, kněze

Runářov 18:00


NEDĚLE 25. 7.      17. neděle v mezidobí

Pouť Jesenec sv. Libora, biskupa

Jesenec 7:30   Za Václava a Marii Navrátilovy a duše v očistci Světový den prarodičů a seniorů

Konice 9:00

Jesenec 9:00   Za Lubomíra Němce, Jana Neveselého a živou a + rodinu

Jesenec 10:30   Za živou a + rodinu Kubovu

Jesenec 14:30   Litanie ke sv. Liborovi, Adorace s Te Deum a svátostné požehnání


Dnes bude v Konici na farním dvoře po mši sv., která je v 9:30 hodin farní rozlůčkové posezení.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800