Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

25. 7. 2021 - 1. 8. 2021


NEDĚLE 25. 7.      17. neděle v mezidobí

Pouť Jesenec sv. Libora, biskupa

Jesenec 7:30   Za Václava a Marii Navrátilovy a duše v očistci Světový den prarodičů a seniorů

Konice 9:00

Jesenec 9:00   Za Lubomíra Němce, Jana Neveselého a živou a + rodinu

Jesenec 10:30   Za živou a + rodinu Kubovu

Jesenec 14:30   Litanie ke sv. Liborovi, Adorace s Te Deum a svátostné požehnání


PONDĚLÍ 26. 7.      Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů panny Marie

Budětsko 18:00


ÚTERÝ 27. 7.      Památka sv. Gorazda a druhů

07:50   Za + strýce Věroslava, jeho rodiče, prarodiče a sourozence a za všechny duše v očistci


STŘEDA 28. 7.

? 19:00


ČTVRTEK 29. 7.      Památka sv. Marty

Ponikev 18:00


PÁTEK 30. 7.   nezávazná památka sv. Petra Chrysologa, biskupa a učitele církve

07:50  


SOBOTA 31. 7.      Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Konice 18:00   Za požehnání pro nového duchovního správce P. Františka a za farníky


NEDĚLE 1. 8.      18. neděle v mezidobí

07:45   Za Vladimíra Sedláčka a prarodiče z obou stran

Jesenec 09:15   Za rodiče Opavské, Kubovy a celou živou a + rodinu

Skřípov 10:45   Za dar uzdravení


 

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800