Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

8. 8. 2021 - 15. 8. 2021


neděle 8. 8.      19. neděle v mezidobí

07:45   za rodiče Čeplovy a Grulichovy a celou ž. a + rodinu

Jesenec 9:15   za farníky

10:45


pondělí 9. 8.      svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice

---


úterý 10. 8.      svátek sv. Vavřince, mučedníka

07:50   za + manžela, vnučku a duše v očistci


středa 11. 8.      památka sv. Kláry, panny

19:00   za Anežku Drešrovu, manžela, rodiče a sourozence


čtvrtek 12. 8.

06:45   na úmysl dárce

Jesenec 18:00


pátek 13. 8.

07:50


sobota 14.8.      památka sv. Maxmiliána M. Kolbeho, kněze a mučed.

Skřípov 18:00


neděle 15.8.      slavnost Nanebevzetí P. Marie

doporučený svátek

07:45   za + Jaromíra Faltýnka, bratra Vlastimila, prarodiče a ž. a + rodinu

Jesenec 9:15

10:45   za farníky


Služme Pánu s radostí!

  • Dnešní odpolední adorace ani pondělní mše sv. mimořádně nebudou.
  • V pátek po ranní mši svaté bude v Konici na faře setkání seniorů ve společenství Klas.
  • Na fatimskou pobožnost jste zváni v pátek 13.8. v 18:00 do Krakovce u Laškova.
  • Patrocinium na slavnost Nanebevzetí P.Marie slaví příští neděli farnosti Cholina a Laškov.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800