Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

22. 8. 2021 - 29. 8. 2021


neděle 22. 8.      21. neděle v mezidobí

07:45   za živou a + rodinu Pašovu a Rusovu a za duše v očistci

Jesenec 9:15      za rodiče Mikulkovy a Koutné, syna Miroslava a celou živou a + rodinu

10:45


pondělí 23. 8.

07:50


úterý 24. 8.      svátek sv. Bartoloměje, apoštola

07:50   za Josefa Šlézara, sestru, švagra a rodiče z obou stran


středa 25. 8.

19:00


čtvrtek 26. 8.

06:45

Jesenec 18:00   za Jindřicha a Marii Kubovy a celou + rodinu


pátek 27. 8.      památka sv. Moniky

07:50


sobota 28. 8.      památka sv. Augustina, biskupa a uč.církve

Skřípov 18:00


neděle 29. 8.      22. neděle v mezidobí

07:45   za farníky

Jesenec 9:15      za Miloslavu Vlčkovu, rodiče z obou stran, sourozence a duše v očistci

10:45


Služme Pánu s radostí!


  • Setkání pastoračních a ekonomických rad farností Konice a Skřípov bude v pondělí 23. 8. v 18:30 na faře.
  • Církevní sňatek hodlají uzavřít Karel Podhorný, bytem Komenského 536 Konice, a Renáta Lovasová, bytem Tyršova 1085 Slavkov u Brna, a to v sobotu 28.8. v 11:00 ve farním kostele v Konici. Vyprošujme jim hojnost Božích milostí na společné cestě životem.
  • Mladí ve věku 12-15 let jsou zváni na první setkání nového spolča, které začne v sobotu 28. srpna v 19:00 v Konici na faře (vchod dole ze dvora). Mohou se těšit na příležitost hlouběji poznávat víru, modlit se, ale také prožít volný čas se svými vrstevníky zábavně při hrách nebo soutěžích.
  • Na děkanátní pouť za nová povolání a obnovu rodin jste zváni do naší katedrály, a to v sobotu 4.9. od 15:00. Tento den také proběhne setkání ministrantů s o.arcibiskupem, a to v Cholině od 9:00.
  • Zapisovat intence na mše sv. do konce kalendářního roku je možné v Konici na faře, a to v pondělí 23.8. po ranní mši sv., a v Jesenci v kostele, a to ve čtvrtek 26.8. po večerní mši sv.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800