Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

29. 8. 2021 - 5. 9. 2021


neděle 29. 8.      22. neděle v mezidobí

7:45   za farníky

Jesenec 9:15   za Antonína a Miloslavu Vlčkovy, rodiče z obou stran, sourozence a duše v očistci

10:45   za rodinu Tomanovu, Frankovu a duše v očistci


pondělí 30. 8.

07:50


úterý 31. 8.

07:50


středa 1. 9.

18:00   za Ludmilu a Františka Ulmanovy


čtvrtek 2. 9.

6:45   na poděkování za př.dobrodiní s prosbou o další ochranu

Jesenec 18:00   za rodiče Křečkovy, syna Františka a vnuka Vladimíra


pátek 3. 9.      památka sv. Řehoře Velikého, papeže a uč.církve

7:50

19:00   za rodiče Dostálovy, syna a celou ž. a + rodinu


sobota 4.9.      sobotní památka P. Marie


neděle 5. 9.      23. neděle v mezidobí

Jesenec 8:00   za Bohumila Muzikanta, bratra Aloise a dvoje rodiče

9:30   za farníky a na poděkování P. Bohu za 30 let kněžství o. Milana


Služme Pánu s radostí!


  • Setkání ministrantů v Cholině začíná 4.9. od 10:00, je třeba nahlásit se nejpozději do konce měsíce, ministrantské oblečení, roušku, sportovní oblečení a pláštěnku sebou. Více na www.ministranti.info
  • Děkanátní pouť za rodiny a kněze začíná v Olomouci v katedrále v sobotu 4.9. od 15:00, zájemci mohou využít též autobus z Velkých Opatovic (odjezd z Konice ve 12:30 z autobus.nádraží).
  • Mše sv. pro děti a mládež s žehnáním školních brašen bude ve středu 1.9. v 18:00.
  • Pohřeb p.Františka Fiedlera z Runářova bude v pátek 3.9. ve 13:00 z kostela. R.I.P.
  • Návštěvy nemocných budou v Jesenci ve čtvrtek odpoledne, v Konici na 1.pátek během dne.
  • Setkání pastorační a ekonomické rady v Jesenci bude ve čtvrtek po mši sv. v kostele.
  • Na farní den jste zváni příští neděli: modlitba růžence začíná v 7:50, sv.požehnání ve 14:30. Prosíme ochotné ženy, aby upekly nějaké sladkosti; maso a pivo bude zajištěno jako obvykle.
  • Návštěva farníků v novém působišti o.Milana je plánována na sobotu 11.9., můžete se zapisovat na stolečku v kapli Nejsv.Trojice, odjezd autobusu v 8:30, návrat v odpoledních hodinách.
  • Rozvrh výuky náboženství pro letošní školní rok je již k dispozici, výuka začne ve středu 15.9. Přihlášky do náboženství je možné stále si vyzvednout v kostele nebo na faře.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800