Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

5. 9. 2021 - 12. 9. 2021


neděle 5. 9.      23. neděle v mezidobí

patrocinium farního kostela v Konici

Jesenec 8:00   za Bohumila Muzikanta, bratra Aloise a dvoje rodiče

9:30   za farníky a na poděkování P. Bohu za 30 let kněžství o.Milana


pondělí 6. 9.

7:50   za + Adélu Ženatovou, ž. a + r. a duše v o.


úterý 7. 9.

7:50   za + Václava Urbana, ž. a + r. a duše v o.


středa 8. 9.      svátek Narození P. Marie

19:00


čtvrtek 9. 9.

Jesenec 18:00   za rodiče Květenských, Vařekovy a vnuka Radka


pátek 10. 9.

7:50   za Josefa Horáka, rodinu Rozsívalovu a snachu

Březsko 18:00


sobota 11. 9.      sobotní pam. P. Marie

Skřípov 18:00   za Arnoštku a Jana Streitovy


neděle 12. 8.      24. neděle v mezidobí

7:45   za víru v našem národě a jeho osvobození

Jesenec 9:15   za farníky

10:45   za Jana Svobodu, manželku a vnuka


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za modlitby a oběti přinesené pro včerejší děkanátní pouť i všem, kdo organizují dnešní farní den. Účast odpoledne přislíbil i o.Milan.
  • Plánovanou návštěvu do nového působiště o.Milana přesuneme na pozdější dobu.
  • Sv. požehnání bude dnes ve 14:30 ve farním kostele v Konici.
  • Ve středu po večerní mši svaté bude pro členy škapulířového bratrstva P.Marie Karmelské krátká pobožnost - modlitba litanií k Panně Marii Karmelské, obnova zasvěcení a modlitba za zemřelé.
  • Setkání děkanátního spolča mládeže Exit se bude konat v pátek v 19:00 na faře v Konici.
  • Rozvrh výuky náboženství pro letošní školní rok je již k dispozici, výuka začne ve středu 15.9. Přihlášky do náboženství je možné stále si vyzvednout v kostele nebo na faře.

 

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800