Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

12. 9. 2021 - 19. 9. 2021


neděle 12. 8.      24. neděle v mezidobí

7:45   za víru v našem národě a jeho osvobození

Jesenec 9:15   za farníky

10:45   za Jana Svobodu, manželku a vnuka


pondělí 13. 9.      památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a uč. církve

7:50   za rodiče Pajchlovy, syna, zetě, všechny + z rodiny a za duše v o.


úterý 14. 9.      svátek Povýšení sv. Kříže

---


středa 15. 9.      památka P. Marie Bolestné

19:00   na dobrý úmysl


čtvrtek 16. 9.      památka sv. Ludmily, mučednice

Jesenec 18:00      za rodiče Šetlerovy, bratra Emila a celou živou a + rodinu


pátek 17.9.

7:50      na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu a pomoc do dalších let

Budětsko 18:00


sobota 18. 9.      sobotní pam. P. Marie

Skřípov 18:00   za Markétu Štěpánkovou


neděle 19. 8.      25. neděle v mezidobí

7:45   za rodiče Popelkovy a celou živou a + rodinu

Jesenec 9:15   za Františku Müllerovu, Josefa Dolínka a duše v o.

10:45   za farníky


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli.
  • V úterý v Konici mimořádně mše sv. nebude.
  • Výuka náboženství na ZŠ a G v Konici začne tuto středu, rozvrh je na nástěnce.
  • Dnes koná pp.František návštěvu v Maďarsku, a to při příležitosti mezinárodního eucharistického kongresu, poté navštíví Slovensko, a to ve dnech 12.-15.9. Pamatujme na něj v modlitbě.
  • Hlavní pouť k 1100. výročí mučednické smrti sv.Ludmily bude sloužit papežský legát Christoph kard. Schönborn s našimi biskupy v sobotu 18.9. v 11:00 na Tetíně. Bohoslužbu bude přenášet ČT2.
  • Ministrantský florbalový turnaj o pohár sv.Václava se uskuteční v úterý 28.9. v Olomouci. Bližší informace na ministrantském webu www.ministranti.info

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800