Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

19. 9. 2021 - 26. 9. 2021


neděle 19. 9.      25. neděle v mezidobí

7:45   za rodiče Popelkovy a celou živou a + rodinu

Jesenec 9:15   za Františku Müllerovu, Josefa Dolínka a duše v o.

10:45   za farníky


pondělí 20. 9.      památka sv. Ondřeje Kim Taegona a druhů, mučedníků

07:50   za + Rostislava Machače, rodiče z obou stran a za duše v o.


úterý 21. 9.      svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

7:50   za syny, bratra, rodiče z obou stran a za + sestru


středa 22. 9.

19:00   za Marii a Josefa Zatloukalovy a syna Josefa


čtvrtek 23. 9.      památka sv. Pia z Pietralciny, kněze

Ponikev 18:00


pátek 24. 9.

7:50   na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží pomoc a ochranu


sobota 25. 9.      sobotní památka P. Marie

Ochoz 14:00   za živé a + občany obce Ochoz

Skřípov 18:00   za farníky


neděle 26. 9.      26. neděle v mezidobí

7:45   za Jiřinu a Antonína Pospíšilovy

Jesenec 9:15   za rodiče Šoupalovy, Mikulkovy a celou ž. a + rodinu

10:45   na poděkování za 30 let manželství a za celou ž. a + rodinu


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli. Je chvályhodné, že se nám formují skupinky na úklid konického kostela, v této záležitosti se obracejte prosím na pí.Annu Burgetovou.
  • ŘKF Konice bude mít od úterý 21.9. nové tel.číslo, a to 605 493 581.
  • Den Charity můžeme oslavit ve čtvrtek 23.9. Plakátek ve vývěsce.
  • Od pátku do neděle se uskuteční triduum Modliteb matek, na které jste srdečně zváni. Páteční část bude v Bohuslavicích od 17:15 - korunka k B. milosrdenství a modlitby matek, od 18:00 mše sv. V sobotu od 8:30 bude v konickém kostele modlitba slavného růžence a modlitby matek. V neděli bude v kostele v Konici od 17:00 adorace spojená také s modlitbami matek.
  • Po mši svaté, která bude sloužena v sobotu v 14:00 v Ochozi, zve centrum pro rodinu při příležitosti 9. výročí svého založení děti, rodiče, seniory, své dobrovolníky, ty, kteří využívají jeho služeb nebo jakkoli jinak podporují jeho činnost, k malému pohoštění ve společenském domě.
  • V sobotu v čase 18:00-19:30 bude v Konici na faře další setkání nového spolča mladých od 12 do 15 let. Noví členové jsou srdečně vítáni.
  • Na koncert duchovní hudby jste zváni v sobotu 25. 9. po mši sv. do farního kostela na Skřípově.
  • Stolní kalendáře s církevním kalendáriem na r. 2022 si můžete objednávat v sakristii v Konici, a to do konce měsíce září. K výběru jsou 4 druhy těchto kalendářů.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800