Vytisknout

19. 9. 2021 - 26. 9. 2021


neděle 19. 9.      25. neděle v mezidobí

7:45   za rodiče Popelkovy a celou živou a + rodinu

Jesenec 9:15   za Františku Müllerovu, Josefa Dolínka a duše v o.

10:45   za farníky


pondělí 20. 9.      památka sv. Ondřeje Kim Taegona a druhů, mučedníků

07:50   za + Rostislava Machače, rodiče z obou stran a za duše v o.


úterý 21. 9.      svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

7:50   za syny, bratra, rodiče z obou stran a za + sestru


středa 22. 9.

19:00   za Marii a Josefa Zatloukalovy a syna Josefa


čtvrtek 23. 9.      památka sv. Pia z Pietralciny, kněze

Ponikev 18:00


pátek 24. 9.

7:50   na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží pomoc a ochranu


sobota 25. 9.      sobotní památka P. Marie

Ochoz 14:00   za živé a + občany obce Ochoz

Skřípov 18:00   za farníky


neděle 26. 9.      26. neděle v mezidobí

7:45   za Jiřinu a Antonína Pospíšilovy

Jesenec 9:15   za rodiče Šoupalovy, Mikulkovy a celou ž. a + rodinu

10:45   na poděkování za 30 let manželství a za celou ž. a + rodinu


Služme Pánu s radostí!