Copyright 2021 - Římskokatolická farnost Konice

26. 9. 2021 - 3. 10. 2021


neděle 26. 9.      26. neděle v mezidobí

7:45   za Jiřinu a Antonína Pospíšilovy

Jesenec 9:15   za rodiče Šoupalovy, Mikulkovy a celou ž. a + rodinu

10:45   na poděkování za 30 let manželství a za celou ž. a + rodinu


pondělí 27. 9.      památka sv. Vincence z Paula, kněze

7:50   za Jiřího Vinklera a vnučku Martinu Vlkovu


úterý 28. 9.      slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona č. národa

7:45   za víru v našem národě a jeho osvobození

Jesenec 9:15   za uzdravení nemocné osoby


středa 29. 9.      svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

19:00   za Růženu a Josefa Komárkovy


čtvrtek 30. 9.       památka sv. Jeronýma, kněze a uč. církve Jesenec

18:00   za Josefa a Marii Kvapilovy a živou a + rodinu


pátek 1. 10.      památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a uč.církve

7:50   za + rodinu Novákovu, syna Ivana Nováka, Žofii Dvořákovu a Danu Neubertovu

18:00   za ž. a + rodinu Slámovu a Ohlídalovu


sobota 2. 10.      památka sv. andělů strážných

Skřípov 18:00   za Marii a Františka Vlachovy a jejich rodiče


neděle 3. 10.      27. neděle v mezidobí

7:45   za Františka Drešra, manželku a duše v o.

Jesenec 9:15   za Vojtěcha Kubu, syna Jiřího, dvoje rodiče a Jana Šulu

10:45   za farníky


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli.
  • ŘKF Konice má nové tel.číslo: 605 493 581.
  • Setkání farních rad ŘKF Konice, Jesenec a Skřípov se bude konat zítra v 18:30 na faře v Konici.
  • Návštěvy nemocných budou ve čtvrtek 30.9. v Jesenci, v pátek 1.10. během dne v Konici.
  • V pátek po ranní mši svaté a adoraci bude na faře v Konici setkání seniorů ve společenství Klas.
  • Stolní kalendáře s církevním kalendáriem na r. 2022 si můžete objednávat v sakristii v Konici, a to do konce měsíce září. K výběru jsou 4 druhy těchto kalendářů.
  • Adorace NSO bude příští neděli v Konici v čase 14:30-16:30, v Jesenci v čase 15:00-16:00.
  • Církevní sňatek hodlají uzavřít v sobotu 9.10. ve 14:00 v kapli v Ponikvi Marek Navrátil, bytem Ladín 17 a Markéta Faltýnková, bytem Ponikev 51. Vyprošujme jim B. požehnání na společné cestě životem.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800