Copyright 2021 - Římskokatolická farnost Konice

3. 10. 2021 - 10. 10. 2021


Neděle 3. 10.      27. neděle v mezidobí

7:45   za Františka Drešra, manželku a duše v o.

Jesenec 9:15   za Vojtěcha Kubu, syna Jiřího, dvoje rodiče a Jana Šulu

10:45   za farníky


pondělí 4.10.    památka sv. Františka z Assisi

7:50   za + Jana Štafu, jeho sestru a celou ž. a + rodinu


úterý 5. 10.

7:50   za + Petra Kapce a oboje rodiče


středa 6. 10.

18:00   za Antonii Říhovu


čtvrtek 7. 10.      památka P. Marie Růžencové

Jesenec 18:00   za Jindřicha a Annu Kubovy a celou + rodinu


pátek 8. 10.

7:50   na úmysl dárce

Březsko 18:00


sobota 9. 10.      sobotní památka P. Marie

Skřípov 18:00   za živé a + členy živého růžence


neděle 10. 10.      28. neděle v mezidobí

7:45   na poděkování P. Bohu za dar života s prosbou o další ochranu a pomoc pro celou rodinu

Jesenec 9:15   za farníky

10:45   na poděkování P. Bohu za dar života s prosbou o další ochranu a pomoc pro celou rodinu


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli.
  • ŘKF Konice má nové tel.číslo: 605 493 581.
  • Účastnit se adorace můžete dnes v Konici v čase 14:30-16:30, v Jesenci v čase 15:00-16:00.
  • Zájemci o sborový zpěv konického farního chrámu, obracejte se prosím na p. Petra Ullmana.
  • Začal říjen, měsíc posvátného růžence, zájemci o modlitbu živého růžence, obracejte se v Konici na sl. Jelínkovu, v Jesenci na pí. Kubalčíkovu.
  • Církevní sňatek hodlají uzavřít v sobotu 9.10. ve 14:00 v kapli v Ponikvi Marek Navrátil, bytem Ladín 17, a Markéta Faltýnková, bytem Ponikev 51. Vyprošujme jim Boží požehnání na společné cestě životem.
  • Vyšlo nové číslo farního zpravodaje, k dispozici na obvyklých místech.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800