Copyright 2021 - Římskokatolická farnost Konice

10. 10. 2021 - 17. 10. 2021


neděle 10. 10.      28. neděle v mezidobí

7:45   na poděkování P. Bohu za dar života s prosbou o další ochranu a pomoc pro celou rodinu

Jesenec 9:15   za farníky

10:45   za živou a + rodinu Břízovu a Egerovu


pondělí 11. 10.      památka sv. Jana XXIII., papeže

7:50   za syna, bratra, rodiče z obou stran a za + sestru


úterý 12. 10.

7:50   za + rodiče a prarodiče z obou stran


středa 13. 10.

18:00   na poděkování P. Bohu za 85 let života a za živou a + rodinu Grulichovu


čtvrtek 14. 10.

Ponikev 18:00   za + manžela Josefa Švece dvoje + rodiče


pátek 15. 10.   pam. sv. Terezie od Ježíše, panny a uč. církve

7:50   za Marii Blechtovu, manžela, ž. a + rodinu a duše v o.

16:30   mše sv. pro charitu

Budětsko 18:00   na úmysl dárce


sobota 16. 10.   sobotní památka P. Marie

Skřípov 18:00   za + rodinu Čehovskou a Pavlatovu


neděle 17. 10.      29. neděle v mezidobí

7:45   za farníky

Jesenec 9:15   za Hedviku Greplovu a duše v o.

10:45   za Marii Novákovou, manžela a syna Jiřího


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli.
  • Zájemci o časopis In a o časopis Nezbeda (s Cvrčkem i bez dětské přílohy) na příští kalendářní rok, přihlašujte se do konce října v sakristii.
  • Zájemci o modlitbu živého růžence, obracejte se v Konici na sl.Jelínkovu, v Jesenci na pí.Kubalčíkovu.
  • Kalendáře s církevním kalendáriem na příští rok je možné si zakoupit v sakristii, k dispozici je i kalendář, jehož koupí podpoříte stavbu nového kostela v Brně-Líšni.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800