Vytisknout

10. 10. 2021 - 17. 10. 2021


neděle 10. 10.      28. neděle v mezidobí

7:45   na poděkování P. Bohu za dar života s prosbou o další ochranu a pomoc pro celou rodinu

Jesenec 9:15   za farníky

10:45   za živou a + rodinu Břízovu a Egerovu


pondělí 11. 10.      památka sv. Jana XXIII., papeže

7:50   za syna, bratra, rodiče z obou stran a za + sestru


úterý 12. 10.

7:50   za + rodiče a prarodiče z obou stran


středa 13. 10.

18:00   na poděkování P. Bohu za 85 let života a za živou a + rodinu Grulichovu


čtvrtek 14. 10.

Ponikev 18:00   za + manžela Josefa Švece dvoje + rodiče


pátek 15. 10.   pam. sv. Terezie od Ježíše, panny a uč. církve

7:50   za Marii Blechtovu, manžela, ž. a + rodinu a duše v o.

16:30   mše sv. pro charitu

Budětsko 18:00   na úmysl dárce


sobota 16. 10.   sobotní památka P. Marie

Skřípov 18:00   za + rodinu Čehovskou a Pavlatovu


neděle 17. 10.      29. neděle v mezidobí

7:45   za farníky

Jesenec 9:15   za Hedviku Greplovu a duše v o.

10:45   za Marii Novákovou, manžela a syna Jiřího


Služme Pánu s radostí!