Copyright 2021 - Římskokatolická farnost Konice

17. 10. 2021 - 24. 10. 2021


neděle 17. 10.      29. neděle v mezidobí

7:45   za farníky

Jesenec 9:15   za Hedviku Greplovu a duše v o.

10:45   za Marii Novákovou, manžela a syna Jiřího


pondělí 18. 10.       svátek sv. Lukáše, evangelisty

7:50   za + Ferdinanda Janečka, celou živou a + rodinu a duše v o.


úterý 19. 10.

7:50   za + manžela Pavla a syna Silvestra


středa 20. 10.

18:00   na úmysl dárce


čtvrtek 21. 10.

Jesenec 18:00   za + rodinu Lexovu a Hrouzovu


pátek 22. 10.      pam. sv. Jana Pavla II., papeže

7:50   na poděkování P.Bohu za 55 let manželství a celou živou a + rodinu

Ochoz 18:00   za + občany Ochoze a duše v o.


sobota 23. 10.      sobotní pam. P. Marie

Skřípov 18:00   za farníky


neděle 24. 10.      30. neděle v mezidobí

7:45   na poděk. P. Bohu za dar života s prosbou o další ochranu a pomoc pro celou r.

Jesenec 9:15   za živou a + rodinu Kučerovu a Dokoupilovu

10:45   za + Josefa Burgeta a živou a + rodinu


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli.
  • Vyšlo nové číslo časopisu In a Nezbeda.
  • Zájemci o časopis In a o časopis Nezbeda (s Cvrčkem i bez dětské přílohy) na příští kalendářní rok, přihlašujte se do konce října v sakristii. Prosím i ty, kdo jste časopisy odebírali v minulosti, abyste svůj zájem potvrdili, popř. nahlásili, že časopis již dál odebírat nechcete. Náklady na časopis In v novém roce představují 70,- Kč/číslo, u časopisu Nezbeda bude upřesněno.
  • Zkouška chrámového sboru se bude konat ve čtvrtek 21.10. v 18:00 v přízemí fary v Konici.
  • Děkuji všem, kdo se modlíte růženec, i těm, kdo jste zapojeni do modlitby živého růžence.
  • Příští neděli vykonáme sbírku na misie.
  • Návštěva farníků v novém působišti o.Milana je plánována na sobotu 13.11., můžete se zapisovat na stolečku v kapli Nejsv.Trojice, odjezd autobusu v 8:30, návrat v odpoledních hodinách. Na programu bude mše sv., oběd a návštěvy kostelů v obou jeho farnostech.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800