Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

24. 10. 2021 - 31. 10. 2021


neděle 24. 10.      30. neděle v mezidobí

den modliteb za misie

7:45   na poděk. P.Bohu za dar života s prosbou o další ochranu a pomoc pro celou r.

Jesenec 9:15   za živou a + rodinu Kučerovu a Dokoupilovu

10:45   za + Josefa Burgeta a živou a + rodinu


pondělí 25. 10.

7:50   na úmysl dárce


úterý 26. 10.

7:50   za + manžela a rodiče z obou stran


středa 27. 10.

18:00   za živé a + klienty a zaměstnance Charity


čtvrtek 28. 10.      svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

Jesenec 18:00   za živou a + rodinu Štefanovu, Skopalovu a Konečnou a za duše v o.


pátek 29. 10.

7:50   za Josefa Koutného, živou a + rodinu a duše v o.


sobota 30. 10.      sobotní pam. P. Marie

Skřípov 17:00   za Marii a Hermana Ošlejškovy a rodiče Čechovy


neděle 31. 10.      slavnost Výročí posvěcení kostela

7:45   za + rodiče z obou stran, duše v o. a celou živou rodinu

Jesenec 9:15   za živou a + rodinu Bílých a Ševčíkovu

10:45   za farníky


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli.
  • Pro získání odpustků pro duše v očistci je možné vybrat si 8 dní v době 24.10.-8.11. Kromě obvyklých podmínek (mše sv. a sv. přijímání ten den, modlitba na úmysl sv.otce ten den, sv. zpověď v okruhu těchto dní) je třeba navštívit ve vybraný den hřbitov a pomodlit se tam jakoukoli modlitbu za zemřelé.
  • Na mši sv. pro děti jste zváni ve středu 27.10. v 18:00 do farního kostela v Konici.
  • Zkouška chrámového sboru se bude konat ve pátek 29.10. v 19:00 v přízemí fary v Konici.
  • Spolčo pro mladé ve věku 12-15 let bude v Konici na faře v sobotu od 17:00.
  • Dušičková pobožnost se bude konat na Skřípově v sobotu 30.10. po mši sv. (cca. v 18:00) a v Konici příští neděli v 15:00, kdy se sejdeme u hlavního hřbitovního kříže.
  • Zájemci o časopis In a o časopis Nezbeda (s Cvrčkem i bez dětské přílohy) na příští kalendářní rok, přihlašujte se do konce října v sakristii. Prosím i ty, kdo jste časopisy odebírali v minulosti, abyste svůj zájem potvrdili, popř. nahlásili, že časopis již dál odebírat nechcete. Náklady na časopis In v novém roce představují 70,- Kč/číslo (770,- Kč/rok), u časopisu Nezbeda bude upřesněno.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800