Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

24. 7. 2022 - 31. 7. 2022


neděle 24. 7.      17. neděle v mezidobí

poutní slavnost sv.Libora (v Jesenci)

Jesenec 7:30   za kněze a nová povolání k duchovnímu stavu

Konice 9:00   za Antonína Burgeta, rodiče a sourozence a za duše v o.

Jesenec 9:00   za Lubomíra Němce, prarodiče Neveselé a živou a + rodinu

Jesenec 10:30   za živou a + rodinu Bílých a Ševčíkovu


pondělí 25. 7.      svátek sv. Jakuba, apoštola

Konice 7:50   za Josefa a Růženu Komárkovy a jejich dceru Janu


úterý 26. 7.      památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů P.Marie

Konice 7:50


středa 27. 7.      památka sv. Gorazda a druhů

Konice 19:00      na poděkování za 90 let života


čtvrtek 28. 7.

Jesenec 18:00   na úmysl dárce


pátek 29. 7.      památka sv. Marty, Marie a Lazara

Konice 7:50   za rodiče Pajchlovy, rodinu Vyhlídalovu, všechny + z rodiny a duše v o.

Budětsko 18:00


sobota 30. 7.      sobotní památka P. Marie

Konice 7:50   za farníky (z 31.7.)

Runářov 18:00


neděle 31. 7.      18. neděle v mezidobí

Konice 7:45   na poděkování P.Bohu za dar života s prosbou k P.Marii o pomoc a ochranu

Jesenec 9:15   za Aloise Ševčíka, rodiče Vlčkovy a Ševčíkovy, bratra a duše v o.

Konice 10:45   za Františka Přikryla, rodiče, živou a + rodinu a duše v o.


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli. Při sbírce minulou neděli bylo vybráno v Konici 25.340,- Kč, dar na opravy ve farnosti: 50.000,- Kč; v Jesenci 4.000,- Kč, na Skřípově 1.100,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Církevní sňatek hodlají uzavřít Solongo Zbořilová, bytem Slavíkov 33, a Simon E. W. Dowley, bytem Moorepark, Dublin, a to v pátek 29.7. ve 13:00 v Maršíkově, ŘKF Velké Losiny. Vyprošujme jim hojnost Božího požehnání na společné cestě životem.
  • Církevní sňatek hodlají uzavřít též Anna Mlýnská z Hvozdu a Stanislav Bílý z Ochoze, a to v sobotu 30.7. v 11:00 v kostele v Kladkách. I jim vyprošujme hojnost Božího požehnání na společné cestě životem.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800