Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

31. 7. 2022 - 7. 8. 2022


neděle 31. 7.      18. neděle v mezidobí

Konice 7:45   na poděkování P.Bohu za dar života s prosbou k P.Marii o pomoc a ochranu

Jesenec 9:15   za Aloise Ševčíka, rodiče Vlčkovy a Ševčíkovy, bratra a duše v o.

Konice 10:45   za Františka Přikryla, rodiče, živou a + rodinu a duše v o.


pondělí 1. 8.      památka sv. Alfonsa M. z Liguory, biskupa a uč.církve

Konice 7:50   za Aloise a Marii Slováčkovy a živou a + rodinu


úterý 2. 8.

Ochoz 9:00   mše sv. v rámci příměstského tábora


středa 3. 8.

Konice 19:00   za živou a + rodinu Burešovu a Komínkovu

čtvrtek 4. 8.     památka sv. Jana M.Vianneye, kněze

Jesenec 18:00   za Vašíka Nevrlu a rodiče Kubovy


pátek 5. 8.

Konice 7:50   za živou a + rodinu Ryšánkovu a Grebeňovu

Konice 19:00   za Josefa a Adolfinu Luňáčkovy


sobota 6. 8.      svátek Proměnění Páně

Konice 7:50   za Anežku Drešrovu, rodiče a sourozence

Skřípov 18:00   za Bohuslavu Grulichovu, rodiče a sourozence


neděle 7. 8.      19. neděle v mezidobí

Konice 7:45   za farníky

Jesenec 9:15   za Jana Koldu, sourozence, rodiče a duše v o.

Konice 10:45   za Amálii Rosovu a manžela


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli. Při sbírce minulou neděli bylo vybráno v Konici 4.590,- Kč, v Jesenci 12.370,- Kč, na Skřípově 620,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Návštěvy nemocných budou v Jesenci ve čtvrtek 4.8. odpoledne, v Konici v pátek 5.8. během dne.
  • Vyšlo nové číslo farního Zpravodaje.
  • P. Petr Souček, farář v Mohelnici, nabízí pro mládež putování přes rumunské Karpaty, a to v termínu 20.8.-3.9. Bližší info na nástěnce.
  • Přihlášky do náboženství na příští školní rok jsou k dispozici na stolečku s tiskovinami, prosím o jejich včasné odevzdání (nejpozději do konce prázdnin).

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800