Vytisknout

31. 7. 2022 - 7. 8. 2022


neděle 31. 7.      18. neděle v mezidobí

Konice 7:45   na poděkování P.Bohu za dar života s prosbou k P.Marii o pomoc a ochranu

Jesenec 9:15   za Aloise Ševčíka, rodiče Vlčkovy a Ševčíkovy, bratra a duše v o.

Konice 10:45   za Františka Přikryla, rodiče, živou a + rodinu a duše v o.


pondělí 1. 8.      památka sv. Alfonsa M. z Liguory, biskupa a uč.církve

Konice 7:50   za Aloise a Marii Slováčkovy a živou a + rodinu


úterý 2. 8.

Ochoz 9:00   mše sv. v rámci příměstského tábora


středa 3. 8.

Konice 19:00   za živou a + rodinu Burešovu a Komínkovu

čtvrtek 4. 8.     památka sv. Jana M.Vianneye, kněze

Jesenec 18:00   za Vašíka Nevrlu a rodiče Kubovy


pátek 5. 8.

Konice 7:50   za živou a + rodinu Ryšánkovu a Grebeňovu

Konice 19:00   za Josefa a Adolfinu Luňáčkovy


sobota 6. 8.      svátek Proměnění Páně

Konice 7:50   za Anežku Drešrovu, rodiče a sourozence

Skřípov 18:00   za Bohuslavu Grulichovu, rodiče a sourozence


neděle 7. 8.      19. neděle v mezidobí

Konice 7:45   za farníky

Jesenec 9:15   za Jana Koldu, sourozence, rodiče a duše v o.

Konice 10:45   za Amálii Rosovu a manžela


Služme Pánu s radostí!