Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

7. 8. 2022 - 14. 8. 2022

neděle 7. 8.      19. neděle v mezidobí

Konice 7:45   za farníky

Jesenec 9:15   za Jana Koldu, sourozence, rodiče a duše v o.

Konice 10:45   za Amálii Rosovu a manžela


pondělí 8. 8.      památka sv. Dominika, kněze

---


úterý 9. 8.      svátek sv.Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice

---


středa 10. 8.      svátek sv. Vavřince, mučedníka

---


čtvrtek 11. 8.     památka sv. Kláry, panny

---


pátek 12. 8.

---


sobota 13. 8.      sobotní památka P. Marie

Skřípov 18:00   za Marii a Františka Vlachovy a jejich rodiče


neděle 14. 8.      20. neděle v mezidobí

Konice 7:45   za Jaromíra Faltýnka, bratra Vlastimila a celou živou a + rodinu

Jesenec 9:15   za farníky

Konice 10:45   za duše + v rodině Grünfeldové a Voldánové


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli. Při sbírce minulou neděli bylo vybráno v Konici 8.060,- Kč, v Jesenci 3.640,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Poděkování za přípravu a organizaci pouti na Runářově minulou sobotu a také za přípravu a organizaci příměstského tábora v Ochozi.
  • Adorace dnes odpoledne nebude.
  • V případě pohřbu obracejte se tento týden na ŘKF Horní Štěpánov (tel. 731 402 141), popř. do Bohuslavic (tel. 736 139 264).
  • Zvu všechny, kdo uklízejí kostel v Konici, ke krátkému setkání, a to v pátek 19.8. po ranní mši sv. (domluva ohledně pořízení nových prostředků na úklid, které budou zapotřebí).
  • Církevní sňatek hodlají uzavřít Petr Drahoš, bytem Chrast u Chrudimi, a Anna Drápalová, roz.Faltýnková, bytem Boskovice, a to v sobotu 20.8. v Jesenci. Vyprošujme jim hojnost Božího požehnání na společné cestě životem.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800