Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

14. 8. 2022 - 21. 8. 2022

neděle 14. 8.      20. neděle v mezidobí

Konice 7:45   za Jaromíra Faltýnka, bratra Vlastimila a celou živou a + rodinu

Jesenec 9:15   za farníky

Konice 10:45   za duše + v rodině Grünfeldové a Voldánové


pondělí 15. 8.      slavnost Nanebevzetí P. Marie

doporučený svátek

Konice 7:50   za + manžela, vnučku, bratry a duše v o.

Jesenec 18:00   za Marii a Antonína Navrátilovy a živou a + rodinu


úterý 16. 8.

Konice 7:50   za Josefa Kocourka, + rodiče Vrbovy a živou rodinu


středa 17. 8.

Konice 19:00   za + Jana Štaffu, sestru a + rodiče


čtvrtek 18. 8.

Jesenec 18:00   za + rodiče, živou a + rodinu a duše v o.


pátek 19. 8.

Konice 7:50   za rodinu Kutou


sobota 20. 8.      památka sv. Bernarda, opata a uč.církve

Jesenec    svatební mše sv.

Skřípov 18:00   za Anežku a Josefa Přikrylovy, Helenu a Františka Snášelovy a za Emilii Brachtlovu


neděle 21. 8.      21. neděle v mezidobí

Konice 7:45   za Josefa Strouhala, manželku, syna a duše v o.

Jesenec 9:15   za syna Miroslava, rodiče z obou stran a živou a + rodinu

Konice 10:45   za farníky


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli. Při sbírce minulou neděli bylo vybráno v Konici 6.770,- Kč, v Jesenci 3.210,- Kč, na Skřípově 1.640,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Pozvání pro všechny, kdo uklízejí kostel v Konici, ke krátkému setkání: sejdeme se v pátek 19.8. po ranní mši sv. v sakristii (domluva ohledně pořízení nových prostředků na úklid, které budou zapotřebí).
  • Církevní sňatek hodlají uzavřít Petr Drahoš, bytem Chrast u Chrudimi, a Anna Drápalová, roz.Faltýnková, bytem Boskovice, a to v sobotu 20.8. v Jesenci. Vyprošujme jim hojnost Božího požehnání na společné cestě životem.
  • Na pouť ke cti sv.Bartoloměje jste zváni do Bohuslavic, bohoslužby jsou v 8:00 a v 9:30.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800