Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice
21. 8. 2022 - 28. 8. 2022

neděle 21. 8.       21. neděle v mezidobí

Konice 7:45   za Josefa Strouhala, manželku, syna a duše v o.

Jesenec 9:15   za syna Miroslava, rodiče z obou stran a živou a + rodinu

Konice 10:45   za farníky


pondělí 22. 8.      památka P. Marie Královny

---


úterý 23. 8.

---


středa 24. 8.      svátek sv.Bartoloměje, apoštola

---


čtvrtek 25. 8.

---


pátek 26. 8.

---


sobota 27. 8.      památka sv. Moniky

Skřípov 18:00      za farníky


neděle 28. 8.      22. neděle v mezidobí

Konice 7:45   za živou a + rodinu Faltýnkovu, Novotnou a Ohlídalovu a na poděkování za všechny přijaté milosti

Jesenec 9:15   za Václava a Marii Navrátilovy a živou a + rodinu

Konice 10:45   za tři bratry a rodinu Křupkovu


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli. Při sbírce minulou neděli bylo vybráno v Konici 7.460,- Kč, v Jesenci 3.950,- Kč, na Skřípově 1.150,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Mše svaté v tomto týdnu z důvodu dovolené slouženy nebudou. V případě pohřbu obracejte se na ŘKF Horní Štěpánov (tel. 731 402 141) nebo ŘKF Bohuslavice (tel. 736 139 264).
  • Setkání seniorů ve společenství Klas bude v pátek 26.8. v 8:30 v Konici na faře.
  • Setkání pastorační rady ŘKF Konice a Skřípov bude v pondělí 29.8. v 19:00 na faře.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800