Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

28. 8. 2022 - 4. 9. 2022


neděle 28. 8.      22. neděle v mezidobí

Konice 7:45   za živou a + rodinu Faltýnkovu, Novotnou a Ohlídalovu a na poděkování za všechny přijaté milosti

Jesenec 9:15   za Václava a Marii Navrátilovy a živou a + rodinu

Konice 10:45   za tři bratry a rodinu Křupkovu


pondělí 29. 8.      památka Umučení sv. Jana Křtitele

(mše sv. není)


úterý 30. 8.

Konice 7:50   za rodinu Růžičkovu a Machatovu a za farníky z Nové Dědiny


středa 31. 8.

Konice 18:00   za + Pavla Páleníka a živou a + rodinu


čtvrtek 1. 9.

Jesenec 18:00   za Jindřicha Kubu, manželku a + rodinu


pátek 2. 9.

Konice 7:50   za Josefa Šlézara, sestru, švagra a rodiče z obou stran

Konice 19:00


sobota 3. 9.      památka sv. Řehoře Velikého, papeže a uč.církve

Konice 7:50   za rodiče Dostálovy, syna a celou živou a + rodinu

Skřípov 18:00


neděle 4. 9.      23. neděle v mezidobí

Konice 7:45   za farníky

Jesenec 9:15   za rodiče Květenských, Vařekovy a vnuka Radka

Konice 10:45   za Jana Svobodu, manželku a vnuka


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli. Při sbírce minulou neděli bylo vybráno v Konici 16.870,- Kč, v Jesenci 3.410,- Kč, na Skřípově 650,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Setkání pastorační rady ŘKF Konice a Skřípov bude v pondělí 29.8. v 19:00 na faře.
  • Mše sv. pro děti a mládež s žehnáním školních brašen bude v Konici ve středu 31.8. v 18:00, v Jesenci příští neděli v 9:15.
  • Návštěvy nemocných budou v Jesenci ve čtvrtek 1.9. odpoledne, v Konici v pátek 2.9. během dne.
  • Přihlášky do náboženství na nový školní rok jsou k dispozici na stolečku s tiskovinami, prosím o jejich včasné odevzdání. Výuka náboženství začne v týdnu od 12.9.
  • Požehnat farní budovu pro ministranty naší arcidiecéze přijede v sobotu 3.9. o.biskup Josef Nuzík, obřad začíná v 10:00 v Náměšti n.H.
  • Účastnit se adorace můžete příští neděli v Konici v čase 14:30-16:30, v Jesenci v čase 15:00-16:00.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800