Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

4. 9. 2022 - 11. 9. 2022


neděle 4. 9.      23. neděle v mezidobí

Konice 7:45   za farníky

Jesenec 9:15   za rodiče Květenských, Vařekovy a vnuka Radka

Konice 10:45   za Jana Svobodu, manželku a vnuka


pondělí 5. 9.      památka sv. Terezie z Kalkaty

Konice 7:50   za rodiče, syny, vnoučata, bratra, + sestru a na jistý úmysl


úterý 6. 9.

Konice 7:50   na poděkování za 31 let kněžství o.Milana


středa 7. 9.

Konice 19:00   za + Janu a Jana Koutných z Budětska, živou a + rodinu a duše v o.


čtvrtek 8. 9.      svátek Narození P. Marie

Jesenec 18:00 za rodiče Šetlerovy, bratra a živou a + rodinu


pátek 9. 9.

Konice 7:50   za Josefa Horáka, rodinu Rozsívalovu a snachu

Březsko 18:00


sobota 10. 9.      sobotní pam. P. Marie

Konice 7:50   za + manžela a syna

Skřípov 18:00   za + Annu Čehovskou, dva manžely a děti a za rodinuPavlatovu


neděle 11. 9.      24. neděle v mezidobí

v Konici titulární slavnost Narození P.Marie

Jesenec 8:00   za farníky

Konice 9:30   za všechny dobrodince farnosti


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli. Při sbírce minulou neděli bylo vybráno v Konici 9.250,- Kč, v Jesenci 4.900,- Kč, na Skřípově 660,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Účastnit se adorace můžete dnes v Konici v čase 14:30-16:30, v Jesenci v čase 15:00-16:00.
  • Úřední hodiny budou bývat na faře v Konici od září, a to každou středu v čase 15:00-16:30.
  • Ve středu po mši svaté bude krátká pobožnost k Panně Marii Karmelské - litanie, zasvěcení Panně Marii a modlitba za zemřelé.
  • Zkouška kostelního sboru proběhne ve čtvrtek 8.9. v 19:00 na kůru farního kostela v Konici.
  • Na farní den do Konice jste zváni příští neděli: modlitba růžence začíná v 7:50, sv.požehnání ve 14:30. Prosíme ochotné ženy, aby upekly nějaké sladkosti; maso a pivo bude zajištěno jako obvykle.
  • Příprava na sv.biřmování začne v říjnu letošního roku a bude probíhat 1x týdně v Konici na faře. Přihlásit se mohou do konce měsíce září pokřtění, kteří ukončili ZŠ a dosud nebyli biřmováni (horní věková hranice není stanovena); přihlášky jsou k dispozici na stolečku s tiskovinami.
  • Vyšlo nové číslo farního Zpravodaje.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800