Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

11. 9. 2022 - 18. 9. 2022


neděle 11. 9.      24. neděle v mezidobí

v Konici titulární slavnost Narození P. Marie

Jesenec 8:00   za farníky

Konice 9:30   za všechny dobrodince farnosti


pondělí 12. 9.      památka Jména P. Marie

Konice 7:50   za živou a + rodinu Štaffovu a Hanušovu


úterý 13. 9.      památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a uč. církve

Konice 7:50   na úmysl dárce


středa 14. 9.      svátek Povýšení sv. Kříže

Konice 19:00   za Růženu a Josefa Komárkovy


čtvrtek 15. 9.     památka P. Marie Bolestné

Jesenec 18:00   za dobrou volbu nového arcibiskupa


pátek 16. 9.

Konice 7:50   za řád. sestru Ludmilu Božetěchu Kvapilovou, rodinu Augustinovou, Jablonskou a duše v o.

Budětsko 18:00


sobota 17. 9.      sobotní památka P. Marie

Konice 7:50   za + manžela a celou rodinu Závodných

Skřípov 18:00   na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží ochranu do dalších let


neděle 18. 9.      25. neděle v mezidobí

Konice 7:45   za Antonína Burgeta, rodiče a sourozence a za duše v o.

Jesenec 9:15   za Vojtěcha Kubu, syna Jiřího, rodiče z obou stran a nemocnou osobu

Konice 10:45   za farníky


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli. Při sbírce minulou neděli bylo vybráno v Konici 8.760,- Kč, v Jesenci 3.570,- Kč, na Skřípově 1.210,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Výuka náboženství na ZŠ a G v Konici začne v následujícím týdnu, rozvrh je na nástěnce.
  • Brigáda na kůru kostela je naplánována na sobotu 17.9. od 9:00, přijďte pomoci s vyklízením prostor za varhanami.
  • Pohřeb pí.Elišky Lexové bude v sobotu 17.9. v 11:00 v Jesenci. R.I.P.
  • S opravou kněžského hrobu na hřbitově začneme ve čtvrtek 22.9. a budeme pokračovat do soboty 24.9., prosíme o pomoc při brigádě, hlaste se prosím u p.kostelníka.
  • Ministrantský florbalový turnaj o pohár sv. Václava se uskuteční ve středu 28.9. v Olomouci. Bližší informace na ministrantském webu www.ministranti.info
  • Příprava na sv.biřmování začne v říjnu letošního roku a bude probíhat 1x týdně v Konici na faře. Přihlásit se mohou do konce měsíce září pokřtění, kteří ukončili ZŠ a dosud nebyli biřmováni (horní věková hranice není stanovena); přihlášky jsou k dispozici na stolečku s tiskovinami.
  • Stolní kalendáře s církevním kalendáriem na r. 2023 si můžete zakoupit v sakristii v Konici. K dispozici jsou 4 druhy kalendářů, cena 70,- Kč/kus. Vyšlo nové číslo časopisu In! a Nezbeda.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800