Vytisknout

11. 9. 2022 - 18. 9. 2022


neděle 11. 9.      24. neděle v mezidobí

v Konici titulární slavnost Narození P. Marie

Jesenec 8:00   za farníky

Konice 9:30   za všechny dobrodince farnosti


pondělí 12. 9.      památka Jména P. Marie

Konice 7:50   za živou a + rodinu Štaffovu a Hanušovu


úterý 13. 9.      památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a uč. církve

Konice 7:50   na úmysl dárce


středa 14. 9.      svátek Povýšení sv. Kříže

Konice 19:00   za Růženu a Josefa Komárkovy


čtvrtek 15. 9.     památka P. Marie Bolestné

Jesenec 18:00   za dobrou volbu nového arcibiskupa


pátek 16. 9.

Konice 7:50   za řád. sestru Ludmilu Božetěchu Kvapilovou, rodinu Augustinovou, Jablonskou a duše v o.

Budětsko 18:00


sobota 17. 9.      sobotní památka P. Marie

Konice 7:50   za + manžela a celou rodinu Závodných

Skřípov 18:00   na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží ochranu do dalších let


neděle 18. 9.      25. neděle v mezidobí

Konice 7:45   za Antonína Burgeta, rodiče a sourozence a za duše v o.

Jesenec 9:15   za Vojtěcha Kubu, syna Jiřího, rodiče z obou stran a nemocnou osobu

Konice 10:45   za farníky


Služme Pánu s radostí!