Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

18. 9. 2022 - 25. 9. 2022


neděle 18. 9.      25. neděle v mezidobí

Konice 7:45   za Antonína Burgeta, rodiče a sourozence a za duše v o.

Jesenec 9:15   za Vojtěcha Kubu, syna Jiřího, rodiče z obou stran a nemocnou osobu

Konice 10:45   za farníky


pondělí 19. 9.

---


úterý 20. 9.      památka sv. Ondřeje Kim Taegona a druhů, mučedníků

Konice 7:50   za rodiče Pajchlovy, syna, zetě a duše v o.

Konice 10:00   mše sv. pro charitu


středa 21. 9.      svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Konice 19:00   na úmysl dárce


čtvrtek 22. 9.

Jesenec 18:00   za kmotřence, jejich sourozence a rodiče


pátek 23. 9.   památka sv. Pia z Pietralciny, kněze

Konice 7:50   za všechny dobrodince a na poděkování za přijaté milosti


sobota 24. 9.      sobotní pam. P. Marie

Konice 7:50   za + manžela, rodiče z obou stran a 2 bratry

Ochoz 14:00

Skřípov 18:00   za farníky


neděle 25. 9.      26. neděle v mezidobí

Konice 7:45   za rodinu Vrbovu a Studených, za živé a + z jejich rodin a za duše v o.

Jesenec 9:15   za Václava a Marii Navrátilovy a za živou a + rodinu

Konice 10:45   na poděkování za 86 let života, za Rudolfa Grulicha, rodiče z obou stran a celou ž. a + r.


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli. Při sbírce minulou neděli bylo vybráno v Konici 10.440,- Kč, v Jesenci 2.960,- Kč, na Skřípově 1.040,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Poděkování za přípravu a zapojení do farního dne minulou neděli a za včerejší brigádu na kůru.
  • S opravou kněžského hrobu na hřbitově začneme ve čtvrtek 22.9. a budeme pokračovat do soboty 24.9., prosíme o pomoc při brigádě, hlaste se prosím u p.kostelníka.
  • Na hodovou mši sv. ke cti sv.Václava jste zváni v sobotu 24.9. od 14:00 do Ochoze. Po mši svaté jste zváni do společenského domu na pohoštění, které pro vás připravili pracovníci Centra pro rodinu Kána při příležitosti 10. výročí jeho založení.
  • Příprava na sv.biřmování začne příští pátek, 30.9. v 19:00 v Konici v přízemí na faře. Přihlásit se mohou do konce měsíce září pokřtění, kteří ukončili ZŠ a dosud nebyli biřmováni (horní věková hranice není stanovena); přihlášky jsou k dispozici na stolečku s tiskovinami.
  • Církevní sňatek uzavřou v sobotu 1.10. v kostele sv. Kunhuty ve Vranovicích u Prostějova Stanislav Grulich z Budětska a Kateřina Matoušková z Vranovic u Prostějova. Vyprošujme jim hojnost B.požehnání na společné cestě životem.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800