Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice
25. 9. 2022 - 2. 10. 2022

neděle 25. 9.      26. neděle v mezidobí

Konice 7:45   za rodinu Vrbovu a Studených, za živé a + z jejich rodin a za duše v o.

Jesenec 9:15   za Václava a Marii Navrátilovy a za živou a + rodinu

Konice 10:45   na poděkování za 86 let života, za Rudolfa Grulicha, rodiče z obou stran a celou ž. a + r.


pondělí 26. 9.

Konice 7:50   za Jiřího Vinklera, vnučku Martinu a celou živou a + rodinu


úterý 27. 9.      památka sv.Vincence z Paula, kněze

Konice 7:50   na úmysl dárce


středa 28. 9.      slavnost sv.Václava, mučed., hl.patrona č.národa

Konice 7:50   na poděkování P.Bohu za přijatá dobrodiní a za Boží ochranu pro celou rodinu

Konice 19:00   za +Marii Mrákavovu, Adolfa Mrákavu, Vladimíra Obšela, Vlastu Obšelovu, Františku a Jos.Šlechtovy, za babičku Marii a za Vlastu Mrákavovu


čtvrtek 29. 9.      svátek sv.Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

Jesenec 18:00   na jistý úmysl


pátek 30. 9.      památka sv. Jeronýma, kněze a uč.církve

Konice 7:50   za rodiče, syny, vnoučata, bratra, + sestru a na jistý úmysl


sobota 1. 10.      památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a uč. církve

Konice 7:50   za + Františka Dostála a živou rodinu

Skřípov 18:00   za manžele Jana a Arnoštku Streitovy


neděle 2. 10.      27. neděle v mezidobí

Konice 7:45   za farníky

Jesenec 9:15   za Jindřicha Kubu, manželku a + rodinu

Konice 10:45   za Františka Přikryla, živou a + rodinu a duše v o.


Služme Pánu s radostí!


  • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli. Při sbírce minulou neděli bylo vybráno v Konici 14.380,- Kč, v Jesenci 4.540,- Kč, na Skřípově 1.470,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
  • Poděkování za přípravné práce v rámci oprav kněžského hrobu na hřbitově v Konici.
  • Pohřeb pí. Edeltraude Marie Klváčkové bude v pondělí 26.9. v 15:00 z kostela v Konici. R.I.P.
  • Přijďte podpořit Den charity, stánek bude v úterý 27.9. na náměstí v Konici v čase 9:00-15:00.
  • Příprava na sv.biřmování začne v pátek 30.9. v 19:00 v Konici v přízemí na faře. Přihlášky jsou k dispozici na stolečku s tiskovinami.
  • Na děkanátní pouť našeho děkanátu za obnovu rodin a duchovní povolání jste zváni 15.10. do katedrály v Olomouci. Z Konice pojede autobus ve 14:00, zájemci zapisujte se na stolečku s tiskovinami do příští neděle (8.10.), návrat z Olomouce bude cca. v 19:00.
  • Víkend pro mladší ministranty se koná 21.-23.10. v Náměšti n.H, bližší info na nástěnce.
  • Knihy k rozebrání, popř. vypůjčení jsou k dispozici na stolečku v kapli Nejsvětější Trojice v Konici.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800