Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice
2. 10. 2022 - 9. 10. 2022

neděle 2. 10.      27. neděle v mezidobí

Konice 7:45   za farníky

Jesenec 9:15   za Jindřicha Kubu, manželku a + rodinu

Konice 10:45   za Františka Přikryla, živou a + rodinu a duše v o. pondělí


pondělí 3.10.

Konice 7:50   na poděkování za přijatá dobrodiní


úterý 4. 10.      památka sv. Františka z Assisi Konice

7:50   za Františka Drešra, rodiče a duše v o.


středa 5. 10.

Konice 18:00   za Helenu Řezníčkovu, Soňu Gambovu a duše v o.


čtvrtek 6. 10.

Jesenec 18:00   za Oldřicha Pinkavu, dceru, syna, dvoje rodiče, příbuzné a duše v o.


pátek 7. 10.      památka P. Marie Růžencové

Konice 7:50

Konice 18:00   na úmysl dárce


sobota 8. 10.      sobotní památka P. Marie

Konice 7:50   za + osobu a na vlastní úmysl

Skřípov 18:00   za rodiče Pišovy a Hanzolovy, syna Josefa a Františka


neděle 9. 10.      28. neděle v mezidobí

Konice 7:45   na poděk.za dar života s prosbou o další pomoc a B.ochranu pro celou rodinu

Jesenec 9:15   za farníky

Konice 10:45   za Vladimíra Sedláčka a prarodiče z obou stran


Služme Pánu s radostí!


 • Poděkování za úklid a výzdobu kostela k dnešní neděli. Při sbírce minulou neděli bylo vybráno v Konici 7.260,- Kč, v Jesenci 4.100,- Kč, na Skřípově 640,- Kč. Všem dárcům ať dobrý Bůh odplatí.
 • U farního kostela v Konici se našel klíč ode dveří na šňůrce, je k vyzvednutí v sakristii.
 • Kaple P.Marie bolestné ve farním kostele v Konici bude kvůli úsporným opatřením od října uzamčena. Prosím ty, kdo jste ji až dosud využívali, abyste s touto změnou počítali.
 • Po opravě kněžského hrobu zůstaly žulové obruby a desky, pokud by někdo měl zájem o jejich využití např. na zahrádku, dejte do poloviny října vědět, jinak budou rozbity a uloženy bez dalšího využití.
 • Návštěvy nemocných budou v Jesenci ve čtvrtek 6.10. odpoledne, v Konici v pátek 7.10. během dne.
 • V pátek po ranní mši svaté a adoraci bude dole na faře setkání seniorů ve společenství Klas. Přijďte v hojném počtu, pokud to technika dovolí, bude se promítat přednáška Dr. Krausové s názvem: Já a můj mozek ve stáří.
 • Další příprava na sv.biřmování bude v pátek 7.10. v 19:00 v Konici v přízemí na faře.
 • Další knihy k rozebrání, popř. vypůjčení jsou na stolečku v kapli Nejsvětější Trojice v Konici.
 • Od října dochází k posunu večerních mší sv. v Konici na 18:00.
 • Účastnit se adorace můžete příští neděli v Konici v čase 14:30-16:30, v Jesenci v čase 15:00-16:00.
 • Na děkanátní pouť našeho děkanátu za obnovu rodin a duchovní povolání jste zváni 15.10. do katedrály v Olomouci. Z Konice pojede autobus ve 14:00, zájemci zapisujte se na stolečku s tiskovinami do příští neděle, návrat z Olomouce bude cca. v 19:00.
 • Víkend pro mladší ministranty se koná 21.-23.10. v Náměšti n.H, bližší info na nástěnce.
 • Vyšlo nové číslo farního Zpravodaje.

 

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800